Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Εορτάζοντες την 23ην του μηνός Μαΐου

 Εορτάζοντες την 23ην του μηνός Μαΐου


  • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ο Ομολογητής επίσκοπος Συνάδων

  • Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ του Κλωπά ή Μυροφόρος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΛΩΝΑΣ ο Ρωμαίος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΛΕΥΚΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΝΕΣΙΟΣ επίσκοπος Καρπασίας Κύπρου

  • Η ΟΣΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Πόλοτας, ηγουμένη του Σωτήρος και ή εύρεση των τιμίων λειψάνων του ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ Επισκόπου Ροστοβίας, του Θαυματουργού (Ρώσοι)

 

 

Αναλυτικά

 

Ο ΟΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ο Ομολογητής επίσκοπος Συνάδων
Υπήρξε στα χρόνια του βασιλιά Λέοντος του Αρμενίου (814 μ.Χ). Μοναχογιός πλουσίων γονέων ο Μιχαήλ, από τα Σύναδα της Φρυγίας, σπούδασε τα θεολογικά γράμματα και έπειτα πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνδέθηκε με έναν άγιο άνθρωπο, το , Θεοφύλακτο. Και οι δύο μαζί κατοίκησαν σε ένα μοναστήρι στον Εύξεινο Πόντο, πού είχε Ιδρύσει ο Πατριάρχης Ταράσιος, ο όποιος είδε το θείο φωτισμό και την αγία ζωή των δύο ανδρών και τους χειροτόνησε Ιερείς. Έπειτα, τον μεν Θεοφύλακτο έκανε επίσκοπο Νικομήδειας, τον δε Μιχαήλ επίσκοπο Συνάδων. Στη νέα του θέση, ο Μιχαήλ έλαμψε πνευματικά σαν υπέρλαμπρη πόλη επί του όρους κειμένη. Δυναμικός μαχητής της πίστης, δίδασκε τακτικά το θείο λόγο. Υπεράσπιζε άγρυπνα το ορθό δόγμα από τις αιρετικές διδασκαλίες και διακρίθηκε για τα φιλάνθρωπο αισθήματα του, συντρέχοντας τους φτωχούς και ασθενείς του ποιμνίου του. Όταν ο αυτοκράτωρ Λέων ο Αρμένιος κήρυξε διωγμό ενάντια στις Ιερές εικόνες, ο Μιχαήλ αντιτάχθηκε με θάρρος σ' αυτή την προκλητική ενέργεια του αυτοκράτορα. Άλλα ο Λέων με θρασύτητα τον έκλεισε σε ένα φρούριο, πού ονομαζόταν Ευδοκίας. Άλλα επειδή ο Μιχαήλ δεν έπαυε να διδάσκει την αλήθεια, τον περιέφερε από φυλακή σε φυλακή, με αποτέλεσμα από τίς κακουχίες να παραδώσει το πνεύμα του "ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού"1. (Την κάρα του Αγίου Μιχαήλ αποθησαυρίζει ή Ί. Μονή Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος, πού της παραχωρήθηκε με χρυσόβουλο από τους βασιλείς Βασίλειο και Κωνσταντίνο).
Ι.Β'πρόςΤιμόθεον, β'3.


Απολυτίκιο. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Θεώ αναθεμένος, την σήν ζωήν εκ παιδός, ποιμήν ανηγόρευσαι, και Ιεράρχης σεπτός, Χριστού Ιερώτατε· Όθεν την του Δεσπότου, ως τιμήσας Εικόνα, θλίψεις εν έξορίαις, Μιχαήλ καθυπέστης· και νυν αναπηγάζεις ημιν, ρείθρα Ιάσεων.


Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ του Κλωπά ή Μυροφόρος
Ήταν σύζυγος του Κλωπά και μια από τις γυναίκες, πού ακολούθησαν τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και υπηρετούσαν ατό έργο Του. Όταν γινόταν ή φρικτή θυσία του Γολγοθά και οι μαθητές κρύβονταν και διασκορπίζονταν, αυτή συμπαρακολουθούσε στον τόπο της καταδίκης και συμπαραστεκόταν στην σταυρική αγωνία και την ταφή έπειτα του Ιησού. Άλλα ήταν και μια από τις μυροφόρες, πού ευτύχησε ν' ακούσει το πρωί της Κυριακής, το χαρμόσυνο άγγελμα της Ανάστασης. Γιοι της Μαρίας αυτής, ήταν ο Ίωσης και ο Ιάκωβος. ο τελευταίος συγκαταλέχθηκε μεταξύ των 12 αποστόλων, ονομαζόταν μάλιστα Μικρός για να διακρίνεται από τον άλλο Ιάκωβο τον αδελφό του Ιωάννη του Θεολόγου. Επίσης ή Μαρία, ήταν παρούσα και κατά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στο υπερώο. Όταν σχηματίστηκε ή πρώτη Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ, ή Μαρία εξακολούθησε να προσφέρει σ' αυτή τις υπηρεσίες της, για την επέκταση της αληθινής πίστης και για κάθε καλό και φιλάνθρωπο έργο.


Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΛΩΝΑΣ ο Ρωμαίος
Μαρτύρησε δια ξίφους.


Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΛΕΥΚΟΣ
Μαρτύρησε αφού τον θανάτωσαν με πριόνισμα.

 

Ο Όσιος Ιωακείμ ο Παπουλάκης


 

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΝΕΣΙΟΣ επίσκοπος Καρπασίας Κύπρου
Περιλαμβάνεται μεταξύ των Αγίων της Κυπριακής Εκκλησίας, χωρίς να αναφέρουν τίποτα οι Συναξαριστές γι' αυτόν. Ή μνήμη του αναφέρεται από τον Λεόντιο Μαχαιρά (σελ. 68, έκδ. Σάθα). και τον Delehaye (Les Saints de Chypre, σελ. 255-270). Στην Ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου του Χάκκετ, τόμ. Β', σελ. 209, μετάφραση Χ. Παπαϊωάννου, λέγεται ότι "τιμάται εν Ριζοκαρπάσω δια του κυριοτέρου ναού της κωμοπόλεως και μνημονεύεται καθ' όλη την Καρπασίαν εν ταις Λειτουργείαις μετά του Φίλωνος και Θύρσου".

Περισσότερα στο αφιέρωμα για τους Κυπρίους Αγίους


Η ΟΣΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Πόλοτας, ηγουμένη του Σωτήρος και ή εύρεση των τιμίων λειψάνων του ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ Επισκόπου Ροστοβίας, του Θαυματουργού (Ρώσοι)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου