Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Εορτάζοντες την 1ην του μηνός Ιουνίου

Εορτάζοντες την 1ην του μηνός Ιουνίου


 • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ, ο Απολογητής και φιλόσοφος

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΟΥΣΤΟΣ, ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ, ΧΑΡΙΤΩΝ, ΧΑΡΙΤΩ ή παρθένος, ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΣ, ΙΕΡΑΞ, ΠΑΙΩΝ και ΛΙΒΕΡΙΑΝΟΣ (κατ' άλλους Βαλλεριανός)

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΩΝ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΥΡΡΟΣ ο Επίσκοπος ο Παρθένος

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΡΜΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΣΠΕΣΙΟΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 10.000 ΜΑΡΤΥΡΕΣ

 • ΔΙΗΓΗΣΗ ωφέλιμη, κάποιου γεωργού ΜΕΤΡΙΟΥ ονομαζόμενου

 • ΑΝΑΜΝΗΣΗ της απαλλαγής της νήσου Λευκάδας από την αρρώστια της πανώλη, το έτος 1744

 • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γλουσίας ο Θαυματουργός και ΑΓΑΠΗΤΟΣ, ο εν τω σπηλαίω του Αναργύρου ιατρού.

 • Ο ΑΓΙΟΣ WISTAN (Άγγλος).

 

Αναλυτικά

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ, ο Απολογητής και φιλόσοφος
Από τους μεγαλύτερους διδασκάλους και απολογητές της Εκκλησίας, ο Ιουστίνος, γεννήθηκε 100 χρόνια μετά τον Χριστό, στη Συχέμ της Σαμάρειας. Οι γονείς του ήταν Έλληνες ειδωλολάτρες (τον πατέρα του, τον έλεγαν Πρίσκο Βάκχιο) και αυτή τη θρησκεία κληρονόμησαν και στο γιο τους, που τον διέκρινε καταπληκτική ευφυΐα, αλλά και φιλομάθεια. Ανήσυχο πνεύμα καθώς ήταν ο Ιουστίνος, γνώριζε όλες τις γνωστές φιλοσοφίες της εποχής του. Ωστόσο, όμως, καμιά δεν τον ανέπαυε πλήρως και συνεχώς αναζητούσε το κάτι άλλο, το τέλειο. O Θεός, βλέποντας την αγνότητα και την ειλικρινή πρόθεση των φιλοσοφικών του αναζητήσεων, ανταποκρίθηκε. Μια μέρα, καθώς ο Ιουστίνος βάδιζε κοντά στη θάλασσα, συνάντησε ένα γέροντα, που ήταν άριστα καταρτισμένος στην αλήθεια της Άγιας Γραφής. Επακολούθησε διάλογος και από τον Ιουστίνο εφαρμόστηκε ο λόγος του Σοφού Σειράχ: "Λόγον σοφόν εάν ακούσει επιστήμων, αινέσει αυτόν και έπ' αυτόν προσθήσει.". Δηλαδή, ο πραγματικά συνετός, αν ακούσει κάποιο σοφό λόγο, θα τον επαινέσει και πάνω σ' αυτόν θα προσθέσει και ο ίδιος κάποιον άλλον. Έτσι και έγινε. O Ιουστίνος, αναλύοντας τα λόγια του γέροντα, ανακάλυψε την αλήθεια και με το τάλαντο της φιλοσοφίας που είχε, αναδείχθηκε όχι μόνο υπερασπιστής της χριστιανικής πίστης, αλλά και μάρτυρας, δίνοντας ακόμη και τη ζωή του. Αποκεφαλίστηκε στη Ρώμη, περί το 165 μ.Χ., επί βασιλείας Μάρκου Αυρηλίου.
1. Σοφία Σειράχ, κα' 15.


Απολυτίκιο. Ήχος δ'. ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.
Φιλοσοφίας ταις άκτίσιν έκλάμπων, θεογνωσίας ύποφήτης έδείχθης, σαφώς παραταξάμενος κατά των δυσμενών συ γαρ ώμολόγησας, αληθείας την γνώσιν, και Μαρτύρων σύσκηνος, δι' αθλήσεως ώφθης· μεθ' ων δυσώπει πάντοτε Χριστόν, ω Ιουστίνε, υπέρ των ψυχών ημών.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΟΥΣΤΟΣ, ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ, ΧΑΡΙΤΩΝ, ΧΑΡΙΤΩ ή παρθένος, ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΣ, ΙΕΡΑΞ, ΠΑΙΩΝ και ΛΙΒΕΡΙΑΝΟΣ (κατ' άλλους Βαλλεριανός)
Έλαβαν και οι άγιοι αυτοί τα μαρτυρικά στεφάνια, μαζί με τον φιλόσοφο και απολογητή Ιουστίνο, στο διωγμό κατά των χριστιανών επί Μάρκου Αυρηλίου. Άνηκαν στην ανδρεία φάλαγγα των χριστιανών της Ρώμης, όπου μόνο το γνήσιο χριστιανικό θάρρος μπορούσε να μη πτοείται από τη δύναμη της ειδωλολατρίας, που υποστηριζόταν από τα ανάκτορα και το στρατό. Αφού, λοιπόν, επανειλημμένα ομολόγησαν τον Χριστό, καταδικάστηκαν να πεθάνουν με αποκεφαλισμό. Όλοι υπέστησαν το μαρτύριο αυτό ατάραχοι και χαρούμενοι, με την πεποίθηση ότι τους περίμεναν τα αθάνατα ουράνια αγαθά, που δίνονται από τον ουράνιο Πατέρα, σ' όλους όσους έζησαν με πίστη και αγάπη στη γη.


Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΩΝ
Μαρτύρησε δια ξίφους.


Ο ΟΣΙΟΣ ΠΥΡΡΟΣ, ο Επίσκοπος, ο Παρθένος
Απεβίωσε ειρηνικά.


Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΡΜΟΣ
Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Μαξιμιανού το έτος 299. Συνελήφθη, διότι ομολογούσε τον Χριστό και οδηγήθηκε στον Μάγο (ίσως το κύριο όνομα του ηγεμόνα) και επειδή δεν πείστηκε να θυσιάσει στα είδωλα, πρώτα τον γύμνωσαν και τον μαστίγωσαν με μαστίγια από νεύρα βοδιών, έπειτα τον κρέμασαν και ξέσχισαν τις σάρκες του και με ξυράφι έκοψαν τη ράχη του. Κατόπιν, εξάρθρωσαν τα μέλη του και κατάσφαξαν με μαχαίρια την κοιλιά του, τα πόδια και τα χέρια του. Επειδή, όμως, ο Φίρμος παρέμεινε σταθερός στη χριστιανική του πίστη, τον αποκεφάλισαν.


Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Άγνωστος στους Συναξαριστές. H μνήμη του αναφέρεται στον υπ' αριθμ. 53 κώδικα, της Μονής Βλατέων. Καμία άλλη πληροφορία δεν έχουμε για τη ζωή του Αγίου αυτού.


Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΣΠΕΣΙΟΣ
Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Αλεξάνδρου Σεβήρου το έτος 222 και καταγόταν από την Καππαδοκία. Επειδή ομολογούσε τον Χριστό, συνελήφθη από τον άρχοντα της Καππαδοκίας, Σιμπλίκιο και οδηγήθηκε στο ναό των ειδώλων για να θυσιάσει σ' αυτά. Ο Θεσπέσιος όχι μόνο δεν θυσίασε, αλλ' ενέπαιξε τα είδωλα, με αποτέλεσμα να τον κρεμάσουν και να ξεσχίσουν τις σάρκες του. Έπειτα, τον έβαλαν μέσα σ' ένα καζάνι με βραστό νερό, αλλά ο Θεσπέσιος με τη χάρη του Θεού έμεινε άβλαβης. Στη συνέχεια, τον έφεραν και πάλι στο ναό των ειδώλων, για να προσφέρει σ' αυτά θυσία, αλλ' όταν πλησίασε τον βωμό, τον γκρέμισε. Όποτε αμέσως τον έβαλαν μέσα σ' ένα καζάνι με βραστό λάδι, πίσσα και λίπος, και αφού έμεινε μέσα σ' αυτό δύο μέρες, βγήκε αβλαβής, χωρίς να έχει κανένα έγκαυμα στο σώμα του. Τότε πολλοί Έλληνες ελκύστηκαν στην πίστη του Χριστού. Τέλος, τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον αποκεφάλισαν, και έτσι ανέβηκε η μακάρια ψυχή του στεφανηφόρος στα ουράνια.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ 10.000 ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Αυτοί μαρτύρησαν στην Αντιόχεια επί αυτοκράτορα Δεκίου. Η μνήμη τους δεν αναφέρεται στο Συναξαριστή του Αγίου Νικόδημου, αναγράφεται όμως σ' αυτόν του Delehaye και στον υπ' αριθ. 53 κώδικα των Βλατέων.


ΔΙΗΓΗΣΗ ωφέλιμη κάποιου γεωργού ΜΕΤΡΙΟΥ ονομαζόμενου
Στη Γαλατία της Ασιατικής Παφλαγονίας ήταν κάποιος γεωργός, που ονομαζόταν Μέτριος. Αυτός, λοιπόν, έβλεπε τον γείτονά του που είχε γιους και τους προετοίμαζε για την Κων/πολη, για να γίνουν αξιωματικοί και υπηρέτες του Βασιλιά. Τότε ο Μέτριος παρακάλεσε τον Θεό λέγοντας: "Κύριε, εαν και εγώ είμαι άξιος δούλος σου, χάρισε μου ένα αρσενικό παιδί για να το έχω αποκούμπι στα γηρατειά μου". Αφού προσευχήθηκε, στη συνέχεια πήγε στο πανηγύρι που γινόταν κάθε χρόνο στην Παφλαγονία. Στην επιστροφή, στάθηκε σ' ένα δασάκι που είχε νερό, για να ποτίσει τα ζώα του. Εκεί, λοιπόν, βρήκε ένα πουγκί που είχε μέσα 1500 φλουριά. Όπως ήταν σφραγισμένο, χωρίς να το ανοίξει, το πήρε και το πήγε στο σπίτι. Την επόμενη χρονιά, ξαναπήγε στο πανηγύρι της Παφλαγονίας και όταν τελείωσε, ο Μέτριος πήγε και στάθηκε στο δασάκι που βρήκε τα φλουριά και παρατηρούσε τους διαβάτες. Τότε φάνηκε κάποιος που κάτι έψαχνε και αναστέναζε βαριά. O γεωργός τον ρώτησε γιατί αναστενάζει τόσο και αυτός του απάντησε ότι πέρυσι είχε πολλά εμπορεύματα, τα όποια πούλησε στο πανηγύρι και είχε μαζέψει 1500 φλουριά, τα όποια έχασε σ' αυτό το δασάκι. Τότε ο γεωργός έβγαλε από το αμάξι του το πουγκί που είχε βρει και του το έδειξε. Ο έμπορος όταν το είδε έπεσε από τη χαρά του κάτω αναίσθητος. O φτωχός γεωργός τον συνέφερε, αποσφράγισαν το πουγκί, μέτρησαν τα φλουριά και ήταν πράγματι 1500. O έμπορος τότε θέλησε να δώσει στο γεωργό τα 500, αλλ' αυτός δε δέχθηκε τίποτα. Έτσι, αφού ευχαρίστησαν και οι δυο τον Θεό αποχωρίστηκαν. Τη νύχτα εκείνη, όταν ο γεωργός έπεσε να κοιμηθεί, είδε στον ύπνο του άγγελο Κυρίου που του είπε ότι θα κάνει παιδί αρσενικό, θα το ονομάσει Κωνσταντίνο και θα φέρει μεγάλη ευλογία στο σπίτι του. Έτσι και έγινε, μετά από ορισμένο χρόνο η γυναίκα του γεωργού γέννησε αγοράκι, το όποιο μεγάλωσε, μορφώθηκε στην Κων/πολη και ο βασιλιάς τον ανύψωσε σε Πατρίκιο. Έτσι έφερε πολλά αγαθά στην οικογένειά του και ο Θεός αντάμειψε μ' αυτό τον τρόπο τον γεωργό για την τίμια πράξη του.


ΑΝΑΜΝΗΣΗ της απαλλαγής της νήσου Λευκάδας από την αρρώστια πανώλη, το έτος 1744


ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γλουσίας ο Θαυματουργός και ΑΓΑΠΗΤΟΣ ο εν τω σπηλαίω του Αναργύρου ιατρού.(Ρώσοι)


Ο ΑΓΙΟΣ WISTAN (Άγγλος).
Λεπτομέρειες για τη ζωή αυτού του αγίου της ορθοδοξίας μπορεί να βρει ο αναγνώστης στο βιβλίο "Οι Άγιοι των Βρεττανικών Νήσων", του Χριστόφορου Κων. Κομμοδάτου, επισκόπου Τελμησσού, Αθήναι 1985.

 

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ για Πέμπτη 1/6

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ για Πέμπτη 1/6

Περιορισμός της αστάθειας κυρίως στα δυτικά και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βορείων κυρίως διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια πελάγη 6 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι το ξημέρωμα στην Κρήτη, και κατά τη διάρκεια της ημέρας στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο και κατά τόπους στη Βόρεια Ελλάδα. Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 12 έως 27-26, στην Ήπειρο από 15 έως 29 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 14 έως 28-29, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 16 έως 27-29 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 16 έως 28 και στα νησιά του Αιγαίου από 17 έως 26 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 25-27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 και στα νότια πελάγη βορειοανατολικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ, αλλά προοδευτικά θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων με εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες τις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες τις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς.

 

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Πανηγύρι Αγίου Πνεύματος στη Νεάπολη...Κυριακή 4 Ιουνίου.


 

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Η φυλή με την πιο υγιή καρδιά έχει και τον πιο υγιή εγκέφαλο στον κόσμο.


 

H φυλή Τσιμάνε αποτελεί πρότυπο για την ανθρώπινη υγεία όσον αφορά την καρδιά και τον εγκέφαλο

Η φυλή Τσιμάνε ζει εδώ και χιλιάδες έτη στα δάση του Αμαζονίου της Βολιβίας και εκτός από τις τοπικές κοινότητες στον υπόλοιπο κόσμο παρέμενε φυσικά άγνωστη. Όμως πριν από τέσσερα χρόνια οι Τσιμάνε έγιναν διάσημοι όταν μετά από ιατρικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της έχουν τις πιο υγιείς αρτηρίες και γενικότερα την πιο υγιή καρδιακή λειτουργία στην ανθρωπότητα.

Μια νέα έρευνα στους Τσιμάνε αποκαλύπτει ότι εκτός από την πιο υγιή καρδιά τα μέλη της φυλής διαθέτουν και τον πιο υγιή εγκέφαλο. Για να είμαστε πιο ακριβείς οι Τσιμάνε διαθέτουν έναν εγκέφαλο που δεν γερνά και δεν εκφυλίζεται ώστε να κάνουν την εμφάνιση τους συμπτώματα όπως η άνοια και η Αλτσχάιμερ.

Στα τροπικά δάση του Αμαζονίου στη Βολιβία ζουν περίπου 16.000 Τσιμάνε και ο τρόπος ζωής τους μοιάζει με εκείνον των αρχαίων προγόνων τους. H διατροφή των Τσιμάνε αποτελείται από κυνήγι και ψάρια του γλυκού νερού ενώ τρέφονται επίσης με ρύζι, καλαμπόκι, ρίζες μανιόκα (ένα φυτό σαν γλυκοπατάτα) και μπανάνες. Επίσης οι Τσιμάνε τρώνε πολλά φρούτα και ξηρούς καρπούς που συλλέγουν από τα δέντρα.

«Οι Τσιμάνε αποτελούν ένα καταπληκτικό φυσικό πείραμα για τις επιζήμιες επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής στην υγεία μας. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η εγκεφαλική ατροφία μπορεί να παρεμποδιστεί από τους ίδιους παράγοντες που συνδέονται με την καλή καρδιακή λειτουργία» υποστηρίζει ο Αντρέι Ίρμια, καθηγητής γεροντολογίας, νευρεπιστημών και βιοιατρικής μηχανικής στην Σχολή Γεροντολογίας Λέοναρντ Ντέιβις του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) επικεφαλής της έρευνας.

Οι ερευνητές εξέτασαν τον εγκέφαλο των Τσιμάνε και τον συνέκριναν με αυτόν των αμερικανών και των ευρωπαίων διαπιστώνοντας ότι στα άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας τα ποσοστά ατροφίας του εγκεφάλου ήταν 70% μικρότερα στους Τσιμάνε σε σχέση με αυτά των ανθρώπων του δυτικού πολιτισμού. Οι ερευνητές μελέτησαν τον εγκέφαλο 700 Τσιμάνε ηλικίας 40-94 ετών ο οποίος παρά το γεγονός ότι η φυλή έχει υψηλά ποσοστά εμφάνισης φλεγμονών αυτές δεν επηρεάζουν την εγκεφαλική λειτουργία όπως συμβαίνει στους ανθρώπους της Δύσης.

Μια εξήγηση που δίνουν οι ειδικοί είναι ότι στους κατοίκους της Δύσης οι φλεγμονές είναι αποτέλεσμα της παχυσαρκίας και μεταβολικών συνδρόμων ενώ στους Τσιμάνε έχουν σχέση με το αναπνευστικό και γαστρεντερικό σύστημα καθώς και με παρασιτικές μολύνσεις.

«Η καθιστική ζωή και η διατροφή πλούσια σε σάκχαρα και λίπη είναι πιθανό να επιταχύνει την απώλεια του εγκεφαλικού ιστού καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει κάνοντας μας πιο ευάλωτους στην εμφάνιση νόσων όπως η Αλτσχάιμερ. Οι Τσιμάνε μπορούν να αποτελέσουν το πρότυπο για τον ορισμό του υγιούς εγκεφάλου» αναφέρει η Χίλαρντ Κάπλαν, καθηγήτρια οικονομικών υγείας και ανθρωπολόγος στο Πανεπιστήμιο Τσάπμαν στις ΗΠΑ μέλος της ερευνητικής ομάδας η οποία μελετά τους Τσιμάνε τα τελευταία 20 έτη. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι το προσδόκιμο ζωής των Τσιμάνε είναι ιδιαίτερα χαμηλό και δεν ξεπερνά τα 45 έτη εξαιτίας των προβλημάτων με τις φλεγμονές που αντιμετωπίζουν.


Read more » Διαβάστε Περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ – Ὁ Ξεπεσμένος Δερβίσης


Μικρά διηγήματα.
ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ
Δύο, τρεῖς, πέντε, δέκα σταλαγμοί.
Ὅμοιοι μὲ τὸ μονότονον βῆμα τοῦ ἀγρύπνου ναύτου φρουροῦ εἰς τὴν κουβέρταν. Πλέει εἰς μαῦρα πέλαγα καὶ βλέπει οὐρανὸν καὶ θάλασσαν ἀγρίως χορεύουσαν, καὶ τυλιγμένος εἰς τὴν καπόταν του διασχίζει ἀκαριαίως τὸ σκότος μὲ τὴν ἐξανάπτουσαν καὶ ὑποσβήνουσαν λαμπυρίδα τοῦ τσιγάρου του.
Οἱ πετεινοὶ δὲν εἶχαν λαλήσει τὸ τρίτον λάλημα. Ἴσως εἶχαν τρομάξει ἀπὸ τὴν βαθεῖαν, θρηνώδη φωνὴν τοῦ σαλεπτσῆ, ὅστις εἶχεν ἀρχίσει τὸ φθινόπωρον, νύκτα, βαθιά, νὰ κράζῃ. Ἦτο ὡς κρωγμὸς ἀγνώστου ὀρνέου, τὸ ὁποῖον εἶχε χάσει τὸν ἀέρα του, καὶ εἶχεν ἐνσκήψει μέσα εἰς τὴν πόλιν, κ᾽ ἐζήτει ἁρπάγματα νὰ σπαράξῃ.
― Ζεστό! Βράζει!…
Ἔβραζεν, ἔβραζε, νύκτα, βαθιά. Ζεστὸν τὸ σαλέπι, πολὺ ζεστότερον τὸ στρῶμα. Μόνον ἡ φωνὴ τοῦ σαλεπτσῆ ἐτρόμαζε τοὺς πετεινούς.
Εἶχε βρέξει ὀλίγον, εἶτα ᾐθρίασε. Σταλαγμοί, σταλαγμοὶ ἔπεφταν ἀργὰ-ἀργά, ἀπὸ τὴν ὑδρορρόην ἐντὸς τῆς αὐλῆς.
*
* *
― Ἔ! καὶ ποῦ, σ᾽ αὐτὸν τὸν κόσμο;
Ἡ ἐπιφώνησις ἠκούσθη εἰς τὸ σκότος ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ σαλεπτσῆ.
Τὸ παράθυρον ἔτριξε, κράκ! ἀπὸ τὸ χαμηλὸν δωμάτιον τὸ βλέπον πρὸς τὸν δρόμον. Ἄνθρωπος προέκυψε τυλιγμένος μὲ σάλι. Ἔτεινε μέγαν κύαθον πρὸς τὸν σαλεπτσήν, ἀλλ᾽ οὗτος ἠργοπόρει.
Ὁ ἄνθρωπος ἔκυψε νὰ ἰδῇ.
Ὑψηλὴ μορφή, μὲ λευκὸν σαρίκι, μὲ μαύρην χλαῖναν καὶ χιτῶνα χρωματιστόν, εἶχε σταθῆ ἐνώπιον τοῦ σαλεπτσῆ.
― Ποῦ, σ᾽ αὐτὸν τὸν κόσμο;
― Μποὺ ντουνιὰ τσὰρκ φιλέκ*.
― Ἂσκ ὀλσούν*… ὑπεψιθύρισεν ὁ σαλεπτσής.
Δὲν εἶχε γνωρίσει τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἔνδυμα. Κάθε ἄλλος θὰ τὸν ἐξελάμβανεν ὡς φάντασμα. Ἀλλ᾽ αὐτὸς δὲν ἐπτοήθη. Ἦτο ἀπ᾽ ἐκεῖνα τὰ χώματα.
*
* *
Εἶχεν ἀναφανῆ. Πότε; Πρὸ ἡμερῶν, πρὸ ἑβδομάδων. Πόθεν; Ἀπὸ τὴν Ρούμελην, ἀπὸ τὴν Ἀνατολήν, ἀπὸ τὴν Σταμπούλ. Πῶς; Ἐκ ποίας ἀφορμῆς; Ποῖος;
Ἦτον Δερβίσης; Ἦτον βεκτασής*, χόντζας, ἰμάμης; Ἦτον οὐλεμάς*, διαβασμένος; Ὑψηλός, μελαψός, συμπαθής, γλυκύς, ἄγριος. Μὲ τὸ σαρίκι του, μὲ τὸν τσουμπέν* του, μὲ τὸν δουλαμάν* του.
Ἦτο εἰς εὔνοιαν, εἰς δυσμένειαν; Εἶχεν ἀκμάσει, εἶχεν ἐκπέσει, εἶχεν ἐξορισθῆ; Μποὺ ντουνιὰ τσὰρκ φιλέκ. Αὐτὸς ὁ κόσμος εἶναι σφαῖρα καὶ γυρίζει.
Ἐκείνην τὴν βραδιὰν τὸν εἶχε προσκαλέσει μία παρέα. Ἑπτὰ ἢ ὀκτὼ φίλοι ἀχώριστοι. Ἀγαποῦσαν τὴν ζωήν, τὰ νιᾶτα. Ὁ ἕνας ἀπ᾽ αὐτοὺς ἔβαλλε γιουβέτσι κάθε βράδυ. Οἱ ἄλλοι ἔτρωγαν.
Ἦτον λοταρτζὴς κ᾽ ἐκέρδιζε δέκα ἢ δεκαπέντε δραχμὰς τὴν ἡμέραν. Τί νὰ τὰς κάμῃ; Τοὺς ἔβαλλε γιουβέτσι καὶ τοὺς ἐφίλευε. Ἦσαν λοτοφάγοι, μὲ ὀμικρὸν καὶ μὲ ὠμέγα.
Ἀγαποῦσαν τὰ τραγούδια, τὰ ὄργανα. Ὁ Δερβίσης δὲν ἔπινε κρασί, ἔπινε μαστίχαν. Δερβισάδες ἦσαν κι αὐτοί. Τοῦ εἶπαν νὰ τραγουδήσῃ. Ἐτραγούδησε. Τοῦ εἶπαν νὰ παίξῃ τὸ νάϊ. Ἔπαιξε.
Δὲν τοὺς ἤρεσε. Ὤ, αὐτὸς δὲν ἦτον ἀμανές.
Δὲν ἦτον, ὅπως τὸν ἤξευραν αὐτοί. Ἀλλ᾽ ὁ Δερβίσης τοὺς ἔλεγε τὸν καθ᾽ αὑτὸ ἀμανέν.
*
* *
Ἐπανῆλθεν εἰς τὸ καφενεῖον. Τὸ καφενεῖον ἀντικρὺ τοῦ Θησείου. Ἡ ταβέρνα δίπλα εἰς τὸ καφενεῖον. Καὶ τὰ δύο ἀντικρὺ τοῦ παλαιοῦ σταθμοῦ Α. Π. Παραπέρα ἀπὸ τὸ καφενεῖον, ἡ σῆραγξ ἐσκάπτετο, εἶχε σκαφῆ. Φθινόπωρον τῆς χρονιᾶς ἐκείνης.
Ὁ Δερβίσης ἐκάθητο ἐκεῖ κ᾽ ἔπινε μαστίχαν, ὅποιος τὸν ἐκερνοῦσε. Μὲ τὸ σαρίκι του, μὲ τὰ κατσαρὰ ψαρὰ γένεια του, μὲ τὸ τσιμπούκι του. Ἄνω τῶν 50 ἐτῶν ἡλικίας.
*
* *
Ἐκεῖ διενυκτέρευεν ἀπὸ ἡμερῶν. Ἄστεγος, ἀνέστιος, φερέοικος. Τὸ μικρὸν καφενεῖον εἶχε τὴν ἄδειαν νὰ μένῃ ἀνοικτὸν ὅλην τὴν νύκτα.
Ἤρχοντο ἀπὸ τοὺς τζόγους, ἀπὸ τὰ θέατρα, θαμῶνες. Ἤρχοντο ἀπὸ τὸ λαχανοπάζαρον. Ἔπιναν ρούμι καὶ φασκόμηλον.
Ὁ Δερβίσης ἔπαιζε κάποτε τὸ νάϊ. Ὁ κλήτωρ ὁ ἀστυνομικὸς διεσκέδαζεν. Ἀγαποῦσε ν᾽ ἀκούῃ.
Καλὸς ἄνθρωπος. Πρὸ ἐτῶν, ὅταν πρωτοδιωρίσθη, ἦτον γεμᾶτος ζῆλον.
Ἅμα εἶδε καυγάν, ἔτρεξεν ἀμέσως νὰ τοὺς χωρίσῃ. Εἷς παλαιὸς συνάδελφός του τὸν ᾤκτειρεν.
―Ὅταν βλέπῃς καυγά, νὰ τρέχῃς ἀπὸ τὸ πλαγινὸ σοκάκι, ν᾽ ἀργοπορῇς, ὣς ποὺ νὰ περάσῃ ἡ φούρια, καὶ τότε νὰ παρουσιάζεσαι.
Καὶ ἄλλην συμβουλὴν τοῦ ἔδωκε:
― Στὸν καυγά, πάντοτε νὰ βλέπῃς ποιὸς εἶναι δυνατώτερος καὶ νὰ φυλάγεσαι. Νὰ μαλώνῃς τὸν πιὸ ἀδύνατον, νὰ τοῦ τραβᾶς κ᾽ ἕνα χαστούκι, καὶ νὰ ἐπαναφέρῃς τὴν τάξιν. Ἔτσι θὰ βγαίνῃς λάδι.
Καὶ ἀκόμη:
― Κάθε καινούργιος ἀνώτερος ποὺ διορίζεται τὴν πρώτη μέρα εἶναι γεμᾶτος αὐστηρότητα. Τὸ κάνει γιὰ νὰ τοὺς πάρῃ τὸν ἀέρα. Τὴν δεύτερη μέρα κρυώνει, καὶ τὴν τρίτη μέρα παραδίνεται. Ἐσὺ νὰ συμμορφώνεσαι σύμφωνα μὲ τὸν προϊστάμενον, καὶ νὰ παραπανίζῃς* μάλιστα, αὐτὲς τὲς τρεῖς μέρες.
Πολύτιμοι ὑποθῆκαι.
*
* *
Τὰς ἡμέρας ἐκείνας εἶχε διορισθῆ νέος ἀστυνόμος.
Διὰ νὰ δείξῃ τὸν ζῆλόν του, διέταξε νὰ κλείσῃ τὸ καφενεῖον, τὴν νύκτα ἐκείνην.
Αὔριον ἢ μεθαύριον θὰ ἐπέτρεπε πάλιν νὰ μένῃ ἀνοικτόν. Ἀλλ᾽ ἡ νὺξ ἐκείνη εἶχε πέσει εἰς τὸν λαχνόν, ἦτο πεπρωμένη νύξ.
Ὁ καλὸς κλήτωρ, ἐνθυμεῖτο τὰς συμβουλὰς τοῦ συναδέλφου του. Ἀνάγκη νὰ βιάσῃ τὸν καφετζὴν νὰ κλείσῃ. Δὲν ἐπετράπη εἰς τὸν βοηθὸν νὰ μείνῃ ἐντός, διὰ νὰ μὴ σηκωθῇ καὶ ἀνοίξῃ εἰς ὅσους ἦτο πιθανὸν νὰ ἔλθουν νὰ κρούσωσι τὴν θύραν. Δὲν ἐπετράπη εἰς τὸν Δερβίσην, τὸν ἀνέστιον, τὸν πλάνητα, νὰ μείνῃ, ἐπὶ τῇ προφάσει ὅτι ἔπαιζε τὸ νάϊ, κ᾽ ἐμάζωνε κόσμον, καὶ δὲν ἄφηνε τοὺς γείτονας νὰ κοιμηθοῦν. Ὁ Δερβίσης μὲ τὸ σαρίκι του, μὲ τὸν τσουμπέν του, μὲ τὸν δουλαμάν του, ἐπῆρε τὸ τσιμπούκι του, τὸ νάϊ του, κ᾽ ἔφυγε.
Ποῦ νὰ ὑπάγῃ;
Ἔκαμεν ὀλίγα βήματα ἀσκόπως, πέριξ τοῦ καφενείου.
Παρέκει ἦτο ἡ σῆραγξ. Ἐσκάπτετο, ἦτο σκαμμένη.
Ἔκαμνε ψύχραν, νυκτερινὸν ἀπόγειον. Μία μετὰ τὰ μεσάνυκτα.
Ὁ κλήτωρ ὁ σκοπὸς περιεφέρετο ὑποκάτω εἰς τὸ κιόσκι, τὸ τσιγκοσκεπές, τῶν ἐκεῖ μαγαζείων.
Ὁ Δερβίσης ὁ πλάνης κατῆλθεν εἰς τὸ βάθος τῆς σήραγγος. Ἴσως ἤλπιζε νὰ εὕρῃ περισσότερον ἀπάγκειο ἐκεῖ.
Ἐκάθισεν, ἀκούμβησεν.
Ἐσκέπτετο τὸ ἄστατον τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων. Ἂσκ ὀλσοὺν τσιβιρινέκ. Χαρὰ σ᾽ ἐκεῖνον ποὺ ξέρει νὰ τὸν γυρίζῃ, τὸν κόσμον αὐτόν.
*
* *
Παρῆλθεν ὥρα. Ὁ κλήτωρ, ὅστις ἐπεριπάτει ἐκεῖ τριγύρω, ἐσκέπτετο τί νὰ εἶχε γίνει ὁ Δερβίσης, τὸν ὁποῖον εἶχεν ἰδεῖ νὰ καταβαίνῃ εἰς τὴν σήραγγα.
Ποῦ νὰ εἶναι;
Εἰς τὴν ἐρώτησιν αὐτὴν τὴν ἄφωνον ἀπήντησε φωνή, ἦχος, μέλος γλυκύ.
Ὁ ξένος μουσουλμάνος εἶχε παγώσει ἐκεῖ ὅπου ἐκάθητο κ᾽ ἐνύσταζε. Διὰ νὰ ζεσταθῇ, ἔβγαλε τὸ νάϊ του καὶ ἤρχισε νὰ παίζῃ τὸν τυχόντα ἦχον, ὅστις τοῦ ἦλθε κατ᾽ ἐπιφορὰν εἰς τὴν μνήμην.
Νάϊ, νάϊ, γλυκύ.
Νάζι ― κατὰ ἓν ζῆτα ἐλαττοῦται.
Αὔρα, οὐρανός, ᾆσμα γλυκερόν, μελιχρόν, ἁβρόν, μεθυστικόν.
Νάϊ, νάϊ.
Κατὰ δύο κοκκίδας, διαφέρει διὰ νὰ εἶναι τὸ Ναί, ὁποὺ εἶπεν ὁ Χριστός.
Τὸ Ναὶ τὸ ἥμερον, τὸ ταπεινόν, τὸ πρᾷον, τὸ Ναὶ τὸ φιλάνθρωπον.
Κάτω εἰς τὸ βάθος, εἰς τὸν λάκκον, εἰς τὸ βάραθρον, ὡς κελάρυσμα ρύακος εἰς τὸ ρεῦμα, φωνὴ ἐκ βαθέων ἀναβαίνουσα, ὡς μύρον, ὡς ἄχνη, ὡς ἀτμός, θρῆνος, πάθος, μελῳδία, ἀνερχομένη ἐπὶ πτίλων αὔρας νυκτερινῆς, αἰρομένη μετάρσιος, πραεῖα, μειλιχία, ἄδολος, ψίθυρος, λιγεῖα, ἀναρριχωμένη εἰς τὰς ριπάς, χορδίζουσα τοὺς ἀέρας, χαιρετίζουσα τὸ ἀχανές, ἱκετεύουσα τὸ ἄπειρον, παιδική, ἄκακος, ἑλισσομένη, φωνὴ παρθένου μοιρολογούσης, μινύρισμα πτηνοῦ χειμαζομένου, λαχταροῦντος τὴν ἐπάνοδον τοῦ ἔαρος.
Τὰ βαρέα τείχη καὶ οἱ ὀγκώδεις κίονες τοῦ Θησείου, ἡ στέγη ἡ μεγαλοβριθής, δὲν ἐξεπλάγησαν πρὸς τὴν φωνήν, πρὸς τὸ μέλος ἐκεῖνο. Τὴν ἐνθυμοῦντο, τὴν ἀνεγνώριζον. Καὶ ἄλλοτε τὴν εἶχον ἀκούσει. Καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῆς δουλείας καὶ εἰς τοὺς χρόνους τῆς ἀκμῆς.
Ἡ μουσικὴ ἐκείνη δὲν ἦτο τόσον βάρβαρος, ὅσον ὑποτίθεται ὅτι εἶναι τὰ ἀσιατικὰ φῦλα. Εἶχε στενὴν συγγένειαν μὲ τὰς ἀρχαίας ἁρμονίας, τὰς φρυγιστὶ καὶ λυδιστί.
*
* *
Ἔφυγαν αἱ βαθεῖαι ὧραι, καὶ νὺξ ἦτο ἀκόμη, πεπρωμένη νύξ.
Ἀκόμη ἥπλωνεν αὕτη τὰ σκότη της, καὶ ὁ σαλεπτσὴς ἔκρωζε διὰ νὰ πωλήσῃ τὸ ἐμπόρευμά του, καὶ οἱ πετεινοὶ ἐζάρωναν εἰς τὸν ὀρνιθῶνα. Τὸ μικρὸν παράθυρον ἔτριζε, καὶ ὁ σαλεπτσὴς ἐξηκολούθει τουρκιστὶ τὸν διάλογόν του μὲ τὸν Δερβίσην, τὸν ἄστεγον, τὸν ὑπερόριον.
Πρὸ ὥρας ἤδη εἶχε σιγήσει τὸ ᾆσμα τὸ μυστηριῶδες καὶ μελιχρόν, τὸ νάϊ εἶχε πέσει ἀπὸ τὴν χεῖρα. Ὁ οὐρανός, συννεφώδης, εἶχεν ἀρχίσει νὰ βρέχῃ, ἔβρεξεν ἐπ᾽ ὀλίγα λεπτά, εἶτα ἔπαυσεν. Ὁ κλήτωρ εἶχε γίνει ἄφαντος. Αἱμωδιασμένος, βρεγμένος, κρυωμένος, ὁ Δερβίσης ἀνέβη εἰς τὸν ἐπάνω κόσμον.
Ἐπῆρεν ἕνα δρομίσκον, κατέμπροσθεν τοῦ ἱεροῦ βήματος τῶν Ἁγίων Ἀσωμάτων. Δρομίσκον τὸν ὁποῖον ἡ σεβαστὴ ἐπιτροπὴ εἶχεν ὀνοματίσει, δηλαδὴ εἶχε γράψει ἐπὶ πινακίδος ὅτι εἶναι ὁδὸς Λεπενιώτου.
Ὁ ἴδιος ὁ Λεπενιώτης ὁ λεοντόκαρδος, ὅσον καὶ ἂν ἔτρεφε φιλέκδικον πάθος διὰ τὸν φόνον τοῦ μεγάλου ἥρωος, τοῦ ἀδελφοῦ του, ἀνίσως τὸ πνεῦμά του περιεφοίτα ἐκεῖ, καὶ ἠδύνατο νὰ ἴδῃ τὸν ἄμοιρον Δερβίσην, διωγμένον, ἐξωρισμένον, ἀνέστιον, ριγοῦντα ἀνὰ τὴν στενωπόν, ἕρποντα ἀναμέσον δύο σειρῶν παλαιῶν οἰκίσκων, θὰ τὸν ἐσπλαγχνίζετο.
Καὶ ὁ σαλεπτσὴς τὸν ἐλυπήθη, καὶ ἀντὶ πενταλέπτου τοῦ ἔδωκε νὰ πίῃ σαλέπι διπλοῦν, μισὸ κουλούρι νὰ βουτήξῃ, καὶ ἄφησε τὸν γείτονα μὲ τὸ σάλι, τὸν σηκωθέντα πρὸ μικροῦ ἀπὸ τὴν ζεστὴν κλίνην, νὰ κρυώνῃ περιμένων εἰς τὸ μικρὸν παράθυρον.
―Ἔλα, σαλεπτσή, ποὺ νὰ πάρῃ…
― Μποὺ ντουνιά…
*
* *
Τὴν πρωίαν ἐκείνην ἔπιεν ὁ Δερβίσης σαλέπι, ἔφαγε καὶ κουλούρι. Ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαιρνεν ὁ ὕπνος ὅπου ἐτύχαινε νὰ καθίσῃ.
Τὰς ἄλλας ἡμέρας, ἐξενυχτοῦσεν ἀκόμη εἰς τὸ ὁλονύκτιον καφενεῖον, διὰ τὸ ὁποῖον εἶχε περάσει ἡ πεπρωμένη νύξ. Ἔπινε μαστίχαν κ᾽ ἐκάπνιζε τὸ τσιμπούκι του. Πότε-πότε ἔπαιζεν ἀκόμη τὸ νάϊ.
Ὕστερον, μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας, ἔγινεν ἄφαντος καὶ δὲν τὸν εἶδε πλέον κανείς. Ζῇ, ἀπέθανε, περιπλανᾶται εἰς ἄλλα μέρη, ἀνεκλήθη ἀπὸ τῆς ἐξορίας, ἐπανέκαμψεν εἰς τὸν τόπον του;
Κανεὶς δὲν ἠξεύρει.
Ἴσως τὴν ὥραν ταύτην ν᾽ ἀνέκτησε τὴν εὔνοιαν τοῦ ἰσχυροῦ Παδισάχ, ἴσως νὰ εἶναι μέγας καὶ πολὺς μεταξὺ τῶν Οὐλεμάδων τῆς Σταμπούλ, ἴσως νὰ διαπρέπῃ ὡς ἰμάμης εἰς κανὲν ἐξακουστὸν τζαμίον.
Ἴσως νὰ εἶναι εὐνοούμενος τοῦ Χαλίφη, ἀρχιουλεμάς, σεϊχουλισλάμης*.
Μποὺ ντουνιὰ τσὰρκ φιλέκ.
(1896)

 

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Πώς να διαχειριστείτε το άσθμα -Συμπτώματα και πρακτικές οδηγίες.


Πάνω από 300 εκατ. άνθρωποι πάσχουν διεθνώς από άσθμα, ενώ στην Ελλάδα οι ασθενείς υπολογίζονται σε περίπου 900.000 παιδιά και ενήλικες, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Το άσθμα είναι μία χρόνια φλεγμονή υπεραντιδραστικών αεραγωγών, με «ασαφή» αιτία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η πνευμονολόγος-εντατικολόγος, Βάσω Ευαγγελοπούλου, στο πλαίσιο των διαλέξεων σε θέματα Δημόσιας Υγείας, που διοργανώνει το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Οπως είπε, οι βασικοί παράγοντες που προκαλούν ή επιδεινώνουν τα συμπτώματα του άσθματος είναι η γενετική προδιάθεση σε συνδυασμό με την έκθεση σε ερεθιστικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι διαφορετικοί για κάθε ασθενή, όπως η γύρη, ο καπνός του τσιγάρου, οι έντονες μυρωδιές, η υγρασία και η μούχλα, τα κύτταρα από το δέρμα ζώων, κάποια φάρμακα και τροφές, η ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και η συναισθηματική φόρτιση.

Οπως εξήγησε η κ. Ευαγγελοπούλου, «οι περισσότερες περιπτώσεις έναρξης των συμπτωμάτων στην ενήλικη ζωή αφορούν σε άσθμα που είχε ήδη αρχίσει από την παιδική ηλικία, ανεξάρτητα από το αν ήταν γνωστό στο συγκεκριμένο άτομο. Σε αρκετές περιπτώσεις το άσθμα παρουσιάζει ύφεση στην εφηβεία, εν τούτοις μπορεί να επανέλθει αργότερα».

Τα συμπτώματα του άσθματος είναι:
Συριγμός (σφύριγμα) της αναπνοής
Δυσκολία στην αναπνοή, που είναι και το πιο αναγνωρίσιμο σύμπτωμα
Σφίξιμο στο στήθος. Οι ασθενείς συχνά βάζουν το χέρι τους μπροστά στο στήθος τους, εκφράζοντας δυσκολία στην αναπνοή
Βήχας
Απόφραξη αεραγωγών
Τα συμπτώματα αυτά, όπως τόνισε, μεταβάλλονται ως προς τον χρόνο εμφάνισής τους και την ένταση με την οποία εμφανίζονται, ενώ συχνά επιδεινώνονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Με την άσκηση. Η κ. Ευαγγελοπούλου ανέφερε ότι το άσθμα στην άσκηση είναι μια διαφορετική μορφή του νοσήματος, η οποία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και θεραπεία από τον θεράποντα ιατρό.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας ή νωρίς το πρωί.
Σε συγκεκριμένες εποχές και ειδικά κατά την περίοδο της άνοιξης, λόγω αυξημένης ποσότητας γύρης και σκόνης που προκαλούν ερεθισμό στους αεραγωγούς
Σε συγκεκριμένες ιογενείς λοιμώξεις, όπως π.χ.: η εποχική γρίπη, για την οποία κρίνεται απαραίτητος ο εμβολιασμός στους ασθενείς με άσθμα κατά τη χειμερινή περίοδο.
Επειτα από έκθεση σε ερεθιστικούς παράγοντες. Η κ. Ευαγγελοπούλου τόνισε ότι οι ασθενείς και οι οικείοι τους πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναγνωρίζουν τους παράγοντες αυτούς που επιδεινώνουν τα συμπτώματα τους, προκειμένου να τους αποφεύγουν.
Διαχείριση του άσθματος
Η κ. Ευαγγελοπούλου μίλησε, τέλος, για τον έλεγχο της διαχείρισης του άσθματος από τον ίδιο τον ασθενή, προκειμένου να μειώνονται οι εξάρσεις και να βελτιώνεται η καθημερινότητά του, χωρίς να απομονώνεται όταν δεν μπορεί να συμμετέχει σε κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των οικείων προσώπων, όπως είπε, ειδικά στις περιπτώσεις που ο ασθενής είναι ανήλικος, καθώς η αποδοχή, η ετοιμότητα και η ψυχραιμία τους σε περίπτωση εξάρσεων, διευκολύνει την ομαλή έκβαση και την ταχεία ανάρρωση του ασθενούς.

«Για την επιτυχή διαχείριση του άσθματος, ο ασθενής θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με τον θεράποντα ιατρό του. Ο ιατρός είναι υπεύθυνος για τη διάγνωση, την αξιολόγηση της βαρύτητας του νοσήματος, την τακτική παρακολούθηση του ασθενούς και τη χορήγηση εξατομικευμένης θεραπευτικής αγωγής.

Επιπλέον, ο θεράπων είναι εκείνος που θα αναλάβει την επιμόρφωση του ασθενούς σε θέματα κατανόησης του ίδιου του νοσήματος, προκειμένου στη συνέχεια να δημιουργήσουν από κοινού το σχέδιο διαχείρισης του άσθματος», ανέφερε και απαρίθμησε τα χαρακτηριστικά της επιτυχούς διαχείρισης του άσθματος:

Απαλλαγή από συχνά ή πολύ ενοχλητικά συμπτώματα
Ανάγκη για χρήση βραχείας δράσης βρογχοδιασταλτικών (SABA), λιγότερο από δύο φορές την εβδομάδα
Νυχτερινές αφυπνίσεις λιγότερο από δύο φορές τον μήνα
Χρήση από του στόματος κορτικοειδή (κορτιζόνη) λιγότερο από μία φορά τον χρόνο
Επισκέψεις στα επείγοντα λιγότερο από μία φορά τον χρόνο
Βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας
Διατήρηση των καθημερινών δραστηριοτήτων (εργασία, σχολείο, άσκηση)
Πρακτικές οδηγίες για το άσθμα
Η κ. Ευαγγελοπούλου ανέφερε, επίσης, και κάποιες απλές οδηγίες για την πρακτική διαχείριση του άσθματος, σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή, προκειμένου να μειώνεται η επιβάρυνση του οργανισμού.

Στους ασθενείς συνιστάται να διατηρούν φυσιολογικό βάρος, καθώς οι υπέρβαροι φαίνεται να κάνουν συχνότερες κρίσεις άσθματος. Πριν από τη σωματική άσκηση συνιστάται, επίσης, η χρήση βραχείας δράσης φαρμάκων (SABA), επιπλέον από την κανονική φαρμακευτική αγωγή, προκειμένου να προληφθεί η κρίση στην άσκηση. Η υγρασία του περιβάλλοντος που βρίσκονται οι ασθενείς θα πρέπει να είναι μεταξύ 40%-50%, ενώ το κάπνισμα και η παρουσία σε χώρους με καπνό από τσιγάρα πρέπει να αποφεύγεται επειδή πολύ συχνά προκαλεί παροξύνσεις.

Συνιστάται, τέλος, η επαρκής ενημέρωση για τα συστατικά των έτοιμων γευμάτων που καταναλώνουν, καθώς και η επιμελής και τακτική καθαριότητα του χώρου διαβίωσης, των καλυμμάτων σε στρώματα και μαξιλάρια, των λούτρινων παιχνιδιών και του φίλτρου των κλιματιστικών.

Πηγή: iefimerida.gr

 

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Σαν σήμερα... 31 Μαΐου

Σαν σήμερα

Τα σημαντικότερα γεγονότα της 31ης Μαΐου

1584: Ο Φιοντόρ Α' στέφεται τσάρος του Ρωσικού Βασιλείου.
1678: Αρχίζουν στο Κόβεντρι της Αγγλίας οι εορτασμοί σε ανάμνηση της πορείας της θρυλικής Λαίδης Γκοντάιβα. Σύμφωνα με την παράδοση, η Λαίδη Γκοντάιβα ίππευσε γυμνή στους δρόμους του Κόβεντρι τον 11ο αιώνα, προκειμένου να πείσει τον σύζυγό της Λόρδο Λίοφρικ να καταργήσει τη δυσβάσταχτη φορολογία που είχε επιβάλλει στους υπηκόους του.
1884: Ο Τζον Χάρβεϊ Κέλογκ κατοχυρώνει ως πατέντα τα κορν - φλέικς.
1859: Αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Μπιγκ Μπεν, σύμβολο της πόλης του Λονδίνου.
1905: Ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηλιγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στη Βουλή, από τον χαρτοπαίκτη και λεσχειάρχη Αντώνη Κωσταγερακάρη. Αιτία, η απόφαση του Δηλιγιάννη να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες.
1911: Καθελκύεται το υπερωκεάνειο «Τιτανικός».
1916 : Διεξάγεται η Ναυμαχία της Γιουτλάνδης, η μεγαλύτερη ναυμαχία του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, μεταξύ Αγγλίας και Γερμανίας.
1924: Η Βουλή των Ελλήνων, με ψήφισμά της, αποφασίζει την προαγωγή των πρωτεργατών της Επανάστασης του 1922, Νικολάου Πλαστήρα και Στυλιανού Γονατά, σε αντιστράτηγους.
1927: Παράγεται το τελευταίο κομμάτι του αυτοκινήτου της Φόρντ «Μοντέλο Τ» (Ford Model T), μετά από παραγωγή περίπου 15.000.000 μονάδων.
1951: Εκδηλώνεται στην Αθήνα το κίνημα του ΙΔΕΑ το οποίο και κατέστειλε ο μόλις παραιτηθείς στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος στο όνομα του οποίου είχε εκδηλωθεί. Ακολούθησαν ανακρίσεις και 17 αξιωματικοί μεταξύ των οποίων και τρεις ταξίαρχοι παραπέμφθηκαν στο στρατοδικείο για εσχάτη προδοσία. Τελικά τους δόθηκε αμνηστία από την κυβέρνηση Πλαστήρα και τον επόμενο χρόνο επανήλθαν και στην ενεργό υπηρεσία.
1952: Ο Νικόλαος Πλαστήρας αναλαμβάνει Πρωθυπουργός της Ελλάδος.
1953: O Νίκος Παπαμιχαήλ με συνοδηγό τον Σπύρο Δημητράκο σε Jaguar XK 120 είναι ο νικητής του Α' Ράλι Ακρόπολις. Την καρό σημαία του τερματισμού θα πάρουν μόνο έξι αυτοκίνητα.
1970: Αρχίζει το 9ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου με τον αγώνα Μεξικό - Ρωσία στο στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό. Για τις ανάγκες του Κυπέλλου παράγεται για πρώτη φορά επίσημη μπάλα αγώνων. Πρόκειται για την Telstar της Adidas, που αποτελείται από 12 μαύρα πεντάγωνα και 20 άσπρα εξάγωνα. Η μπάλα αυτή θα αντικατασταθεί μετά από 18 χρόνια από την «τρικολόρε» στη Γαλλία και έκτοτε κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο θα έχει τη δική του (Fevernova-2002, Roteiro-2004, Starball-2006).
1975: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι δυο πρωθυπουργοί συμφωνούν για παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
1987: Βγαίνει στον αέρα ο πρώτος μη κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός της Ελλάδας, ο δημοτικός «Αθήνα 9,84».
1999: Αρχίζει η δίκη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ηγέτη των Κούρδων στην Τουρκία. Ο «Άπο» όπως τον αποκαλούσαν οι οπαδοί του είναι ο ιδρυτής ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, γνωστού ως Ρ.Κ.Κ. Σκοπός του κόμματος είναι η εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου μαοϊκού σοσιαλιστικού κουρδικού κράτους στο Κουρδιστάν. Ο Οτζαλάν, τελικά μετά από μια μυθιστορηματική εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών συνελήφθη, παραδόθηκε στις Τουρκικές αρχές και βρίσκεται φυλακισμένος στο νησί Ιμραλί. Ήταν 16 Φλεβάρη 1999, όπου ο ελληνικός λαός μάθαινε ότι την προηγούμενη νύχτα, στην Κένυα, είχε συντελεστεί η παράδοση του Οτσαλάν στα χέρια των Τούρκων, με εμπλοκή της τότε ελληνικής κυβέρνησης.
2003: Την τελευταία του πτήση πραγματοποιεί το υπερηχητικό αεροσκάφος Κονκόρντ (Concorde), των Γαλλικών Αερογραμμών (Air France).

Γεννήσεις

1048 - Ομάρ Καγιάμ, Πέρσης ποιητής, αστρονόμος και διανοούμενος
1819 - Ουόλτ Ουίτμαν, Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής
1857 - Πάπας Πίος ΙΑ΄
1908 - Ντον Αμίτσι, Αμερικανός ηθοποιός
1921 - Αλίντα Βάλι, Ιταλίδα ηθοποιός
1923 - Ρενιέ Γ΄, πρίγκιπας του Μονακό
1930 - Κλιντ Ίστγουντ, Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός
1931 - Τζον Ρόμπερτ Σρίφερ, Αμερικανός φυσικός και νομπελίστας
1941 - Λούις Ιγκνάρο, Αμερικανός φαρμακολόγος και νομπελίστας
1945 - Λοράν Γκμπάγκμπο, πρόεδρος της Ακτής Ελεφαντοστού
1945 - Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, Γερμανός σκηνοθέτης
1948 - Τζον Μπόναμ, Βρετανός μουσικός, μέλος των Led Zeppelin
1949 - Τομ Μπέρεντζερ, Αμερικανός ηθοποιός
1954 - Θωμάς Μαύρος, Έλληνας βετεράνος ποδοσφαιριστής
1965 - Μπρουκ Σιλντς, Αμερικανίδα ηθοποιός και τοπ μόντελ
1974 - Κενάν Ντογκουλού, Τούρκος τραγουδιστής
1976 - Κόλιν Φαρέλ, Αμερικανός ηθοποιός
1981 - Μίκαελ Άντονσον, Σουηδός ποδοσφαιριστής
1985 - Ίαν Βουγιούκας, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
1989 - Μάρκο Ρόις, Γερμανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

1594 - Τιντορέττο, Ιταλός ζωγράφος
1809 - Γιόζεφ Χάιντν, Αυστριακός μουσουργός
1832 - Εβαρίστ Γκαλουά, Γάλλος μαθηματικός
1954 - Αντώνης Μπενάκης, Έλληνας πολιτικός
1963 - Έντιθ Χάμιλτον, Αμερικανίδα συγγραφέας
1983 - Τζακ Ντέμπσεϊ, Αμερικανός μποξέρ
1986 - Τζέιμς Ρέινγουοτερ, Αμερικανός φυσικός και νομπελίστας
2000 - Τίτο Πουέντε, Αμερικανός μουσικός και συνθέτης
2006 - Ρέιμοντ Ντέιβις Τζούνιορ, Αμερικανός φυσικός και νομπελίστας
2009 - Μιλβίνα Ντιν, Αγγλίδα επιζήσασα του ναυαγίου του Τιτανικού
http://www.newsbeast.gr

 

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Εορτή του Αγίου Ερμεία...

Αποτέλεσμα εικόνας για Εορτή του Αγίου Ερμεία..

Τη μνήμη του Αγίου Ερμεία τιμά σήμερα, 31 Μαΐου, η Εκκλησία μας.
Ο Άγιος Μάρτυς Ερμείας, ζούσε στα Κόμανα της Καππαδοκίας την εποχή του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Αντωνίνου Πίου. Είχε από νεαρή ηλικία ενταχθεί στα στρατεύματα του Καίσαρα και γρήγορα ξεχώρισε για την γενναιότητα, την ανδρεία και το αγωνιστικό του φρόνημα, τα οποία αντλούσε από την πίστη του στον Ιησού Χριστό.
Την περίοδο της βασιλείας του Μάρκου Αυρήλιου (138 - 161 μ.Χ.) ξέσπασε μεγάλος διωγμός κατά των χριστιανών, μεταξύ δε των πρώτων που συνέλαβαν, ήταν και ο Ερμείας, αγνοώντας και τις μεγάλες του υπηρεσίες στην πατρίδα αλλά και τα σεβάσμια γηρατειά του.

Οδηγήθηκε μπροστά στο Δούκα Σεβαστιανό, ο οποίος τον διέταξε να θυσιάσει τα είδωλα.
Ο Άγιος όμως ακλόνητος και ακατάβλητος, αρνήθηκε να προδώσει τον Κύριό του και να θυσιάσει στα μιαρά ειδωλολατρικά ξόανα.
Με τη γλυκύτητα δε πού τον διέκρινε, απάντησε στις προτροπές των τυράννων «Θα ήταν πολύ ανόητο σεβαστέ άρχοντά μου να αφήσω το φως και να προτιμήσω το σκοτάδι, να εγκαταλείψω την αλήθεια και να ασπασθώ το ψέμα, να παραιτηθώ από τη ζωή και να προτιμήσω το θάνατο. Θα ήταν λοιπόν παράλογο στο τέλος της ζωής μου να χάσω αυτά τα πολύτιμα αγαθά».
Τότε εξοργισμένος ο άρχοντας, διέταξε αφού τον βασανίσουν σκληρά, να τον ρίξουν στην πυρά. Με την επέμβαση όμως και τη χάρη του Θεού, ο Άγιος εξήλθε σώος και αβλαβής από όλα τα φρικτά βασανιστήρια. Τελικά αποκεφάλισαν χαρίζοντας του το στέφανο της δόξας το 160 μ.Χ.
Απολυτίκιο:
Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Χριστώ στρατευσάμενος, τω Βασιλεί του παντός, γενναίως διέκοψας, τας παρατάξεις εχθρών. Ερμεία πανένδοξε συ γαρ εγκαρτερήσας, πολυτρόποις αικίαις, ήθλησας εν τω γήρα, ως του Λόγου οπλίτης, ω πρέσβευε Αθλοφόρε, σώζεσθαι άπαντας.

 


Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Εορτάζοντες την 31ην του μηνός Μαΐου

Εορτάζοντες την 31ην του μηνός Μαΐου


 • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΕΙΑΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΓΟΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ οι εν Ασκαλώνι

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ και ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 • Η ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΝΙΛΑ κόρη του αποστόλου Πέτρου

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης
   

 

 

 

Αναλυτικά

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΕΙΑΣ
Με τη σημερινή ορολογία, θα λέγαμε ότι ο Ερμείας ήταν ένας συνταξιούχος στρατιώτης. Υπηρετούσε στα Κόμανα της Καππαδοκίας και σαν γνήσιος χριστιανός πρόσφερε στον Καίσαρα τις υπηρεσίες πού του άνηκαν. Ήταν από τους πιο γενναίους μέσα στο στράτευμα και ποτέ δεν έστρεψε την πλάτη του στον εχθρό, ακόμα και στις ήττες. Όταν, όμως, επί βασιλέως Μάρκου Αυρηλίου (177 μ.Χ.), έγινε διωγμός κατά των χριστιανών, συνέλαβαν και τον Ερμεία, χωρίς να υπολογίσουν τις μεγάλες του υπηρεσίες, ούτε τα σεβάσμια γηρατειά του. Κατόπιν, ο Δούκας Σεβαστιανός διέταξε τον Ερμεία να θυσιάσει στα είδωλα. Ή διαταγή προκάλεσε έκπληξη στον Ερμεία, και χαμογελώντας του είπε: "Θα ήταν πολύ ανόητο, άρχοντα, να αφήσω το φως και να προτιμήσω το σκοτάδι, να εγκαταλείψω την αλήθεια και να ασπασθώ το ψέμα, να χάσω τη ζωή και να πέσω στο θάνατο. ο Κύριος μας και Θεός μας Ιησούς Χριστός είπε, "Εγώ ειμί το φως του κόσμου· και ή αλήθεια και ή ζωή"1. Δηλαδή, εγώ είμαι το φως πού φωτίζει τον κόσμο, και συγχρόνως ή απόλυτη αλήθεια και ή πραγματική πηγή ζωής. Λοιπόν, δε θα ήταν παράλογο τώρα στο τέλος της ζωής μου να χάσω τέτοια πολύτιμα αγαθά;". Τότε ο άρχοντας διέταξε και τον έριξαν στη φωτιά, αλλά από θαύμα έμεινε αβλαβής. Τελικά τον αποκεφάλισαν.
1. Ευαγγέλιο Ιωάννου, η' 12- ιδ'6.


Απολυτίκιο. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Χριστώ στρατευσάμενος, τω Βασιλεί του παντός, γενναίως διέκοψας, τας παρατάξεις εχθρών, Ερμεία πανένδοξε' σύ γαρ έγκαρτερήσας, πολυτρόποις οικίαις, ήθλησας εν τω γήρα, ως του Λόγου οπλίτης· ω πρέσβευε Αθλοφόρε, σώζεσθαι άπαντας.


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΓΟΣ
Μάγος στο επάγγελμα, το όνομα του δεν το γνωρίζουμε. Ήταν αυτός, πού έδωσε διάφορα δηλητήρια στον Άγιο Ερμεία, αλλ' ο Άγιος τον έκανε με τη θεία χάρη να πιστέψει στον Χριστό και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε μαζί μ' αυτόν, αφού ομολόγησε την πίστη του.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ οι εν Ασκαλώνι
Μαρτύρησαν αφού τους έσυραν μέχρι θανάτου κατά γης.

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ και ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μαρτύρησαν δια πυρός. (Ή μνήμη τους περιττώς επαναλαμβάνεται από ορισμένους Συναξαριστές και την 30ή Μαΐου).


Η ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΝΙΛΑ κόρη του αποστόλου Πέτρου
Άγνωστη στους Συναξαριστές. Αναγράφεται σε Κώδικα πού δημοσιεύτηκε από τον Δημητριεύσκη (Τυπικά Α. σελ. 217).


Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης
Άγνωστη ή μνήμη του στους Συναξαριστές, σημειώνεται στο Κώδικα 426 του Αγιοταφικού Μετοχίου (βλέπε Γεδεών, Βυζαντ. Εορτολόγιο, σελ. 109). ο Ευστάθιος, πρωτοπρεσβύτερος στο παλάτι, διαδέχτηκε στον πατριαρχικό θρόνο τον Σέργιο Β' το έτος 1019 και απεβίωσε ειρηνικά το 1025, αφού έζησε με οσιότητα και ποίμανε το ποίμνιο του Χρίστου σύμφωνα με τις αγίες εντολές Του

 

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ για Τετάρτη 31/5

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ για Τετάρτη 31/5

Διατήρηση του άστατου καιρού, με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Εντονότερα φαινόμενα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στα νότια πελάγη και τοπικά στο Λιβυκό 6 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023, αναμένονται βροχές ή καταιγίδες, αρχικά κατά τόπους στη Βόρεια Ελλάδα, και από τις μεσημεριανές ώρες στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη. Θα επηρεαστούν επίσης τμήματα του Ιονίου, των Δωδεκανήσων και ενδεχομένως των Κυκλάδων. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 12 έως 26-27, στην Ήπειρο από 15 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 15 έως 28, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 16 έως 25-27 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 15 έως 26 και στα νησιά του Αιγαίου από 15 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο, όπως επίσης στο Κεντρικό και Βόρειο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4. Στα νότια πελάγη θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Λιβυκό Πέλαγος η ένταση του ανατολικού ρεύματος θα φτάνει τα 6 μποφόρ. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά όπου είναι αρκετά πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές κυρίως διευθύνσεων με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25-26 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς.

 

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Μέρες Γιορτών Βοΐου "Πέλεκον 2023"...1 – 11 Ιουνίου...το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων. 

 

 

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ- Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΛΙΣΜΟΣ


Φιλολογικά απομνημονεύματα
ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ
Συγγραφεύς τις(1) παρατηρεῖ ὅτι τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα ὑπόκειται εἰς περιοδικὰς ἐκλείψεις. Εἰς τοιαύτην δὲ ἔκλειψιν ἀποδίδει τὰς ὑφισταμένας σήμερον ἀμφιβολίας περὶ τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ.
Ἐκλείπει καὶ ὁ Ἥλιος καὶ ὅμως ἀναφαίνεται πάλιν λαμπρότερος. Τὸ φωτοβόλον ἄστρον θέλει ἐξακολουθεῖ, ἐνόσῳ ὑπάρχει ὁ κόσμος, νὰ διατρέχῃ τὸν ἡμερήσιον δρόμον του, καὶ τῶν θνητῶν ἡ διάνοια θὰ στρέφεται ἀείποτε πρὸς τὸ θεῖον ὡς πρὸς τὴν μόνην αὐτῆς ἀνάπαυσιν ἢ τὸν μόνον ἀγῶνα.
Τί εἶναι ὁ Ἥλιος; Διὰ τοὺς μὲν αἴνιγμα, διὰ τοὺς δὲ θαῦμα· καὶ ἡ ἰδέα τοῦ Θεοῦ εἶναι διὰ τοὺς μὲν γρῖφος, διὰ τοὺς δὲ λαμπάς.
Ὁ περιώνυμος Λιττρέ, ἀποθανὼν πρὸ δύο μηνῶν ἐν Παρισίοις, καὶ ὁ πρὸ αὐτοῦ Αὔγουστος Κὸντ «δὲν ἀρνοῦνται τὸν Θεόν, ἀλλὰ τὸν θέτουσι κατὰ μέρος». Ἐντοσούτῳ ὁ Λιττρὲ ἐβαπτίσθη καὶ ἐκοινώνησε τῶν μυστηρίων κατὰ τὰς τελευταίας τοῦ βίου αὐτοῦ στιγμάς.
Λέγουσιν ὅτι ἡ ἐπίδρασις τῶν κληρικῶν, τῆς γυναικὸς καὶ τῆς θυγατρός του παρέτρεψεν αὐτόν. Τί ἀποδεικνύει τοῦτο; Ὅτι ὁ πενιχρὸς οὗτος ἀνθρώπινος ἐγκέφαλος εἶναι ἀσθενέστερος ἢ ὥστε νὰ ἐπιχειρῇ νὰ ἀμφισβητήσῃ τὸ θεῖον.
Πρὸ τῶν σήμερον ὑλιστῶν, δαρβινιστῶν καὶ θετικιστῶν ὑπῆρξαν οἱ ἀπαισιόδοξοι, οἱ ὀρθολογισταὶ καὶ οἱ κριτικισταί· ἀλλὰ παρῆλθον· πρὸ αὐτῶν ἦσαν οἱ πανθεϊσταί, ἀλλὰ ἐξέλιπον. Παρέρχονται, κρύπτονται ἐν τῇ σκιᾷ, ἀφανίζονται, ἀφοῦ ἐπὶ βραχὺ τέρψωσι τοὺς φιλοκαίνους καὶ τοὺς φιλαναγνώστας διὰ περιέργου συναυλίας λέξεων καὶ γνωμῶν. Ὁ δὲ Χριστιανισμὸς ἔμεινε καὶ θὰ μένῃ.
Τὸ ἀρνεῖσθαι τὴν αἰτίαν πράγματός τινος εἶναι τοσοῦτον ἄτοπον, ὅσον καὶ τὸ ἀρνεῖσθαι αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Ἧττον παράλογοι ἦσαν οἱ παραδοξολόγοι ἐκεῖνοι φιλόσοφοι, οἵτινες ἠρνήθησαν ἁπλῶς τὴν ὕπαρξιν τοῦ κόσμου. Ὁ Ἀναξαγόρας ὅμως, ὅστις δὲν ἠδύνατο νὰ συλλάβῃ τόσον ἀστείαν ἰδέαν, εἶπε πρὸ δισχιλίων ἐτῶν, ὅτι νοῦς ἐδημιούργησε τὰ πάντα. Ὁ δὲ Σωκράτης, ὅτε ἡρμήνευε πρὸς τὸν Ἀριστόδημον τὴν θαυμαστὴν σκοπιμότητα τῶν μελῶν τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, οὐδὲν ἄλλο ἔπραττεν ἢ ἔθετε τὰς βάσεις τῆς ἐν τῇ νῦν χριστιανικῇ ἐπιστήμῃ λεγομένης τελεολογικῆς ἀποδείξεως τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ.
Πνεῦμα εὐθύ, διάνοια ὑψηλὴ καὶ εὐρεῖα, ὁ ὄντως ἐκεῖνος φιλόσοφος ἀνεκάλυπτε φῶς, ὅπου οἱ πολλοὶ εὑρίσκουσι σκότος. Μετεῖχε τῆς οὐσίας τοῦ ἀληθοῦς καὶ μετέδιδεν αὐτῆς πρὸς πάντας. Ὁ πόθος τῆς μωρᾶς ἐπιδείξεως, ἡ μανία τοῦ καινὰ ἑκάστοτε λέγειν, ἡ δοκησισοφία, ὁ τῦφος καὶ ἡ οἴησις ἄγουσιν εἰς τὰς συγχρόνους ἀθεϊστικὰς θεωρίας, ἀφ᾿ ὧν τοὐναντίον ἀπάγει ἡ εἰλικρινὴς καὶ ἀκραιφνὴς φιλοσοφικὴ ζήτησις τῆς πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν κειμένης ἀληθείας.
(1914)
1. Ὁ Κάρολος Λεβὲκ ἐν τῇ «Ἐπιστήμῃ τοῦ Καλοῦ».

 

Read more » Διαβάστε Περισσότερα