Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Εορτάζοντες την 21ην του μηνός Μαΐου

 Εορτάζοντες την 21ην του μηνός Μαΐου


  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΕΛΕΝΗ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΟΡΟΣ

  • Ο ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΠΑΧΩΜΙΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και τα παιδιά του ΜΙΧΑΗΛ και ΘΕΟΔΩΡΟΣ,

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Νεομάρτυρας, ο εξ Ευρυτανίας (+ 1752)

 

 

 

Αναλυτικά

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΕΛΕΝΗ
Ό Μέγας Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 274 μ.Χ. Πατέρας του ήταν ο Κωνστάντιος ο Α' ο Χλωρός και μητέρα του ή Ελένη(
Περισσότερα στο αφιέρωμα για τους Κυπρίους Αγίους), από το , Δρέπανο της Βιθυνίας. ο Κωνσταντίνος από , 18 χρονών έγινε στρατιωτικός και, χάρη στην ανδρεία του, τιμήθηκε με τα ανώτατα άξιώματα του στρατού. Ήταν αυτός, πού με το · χριστιανικό σταυροειδές λάβαρο με το ελληνόγραμμα "εν τούτω νίκα", κατατρόπωσε τα " στρατεύματα του Μαξεντίου και έπειτα του Λικινίου. Επίσης, ήταν ο πρώτος αυτοκράτωρ πού ευνόησε την Εκκλησία, μετά από τρεις αιώνες ανελέητου διωγμού. Μετέφερε την πρωτεύουσα του κράτους του στο αρχαίο βυζάντιο, και εκεί έκτισε τη βασίλισσα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Στό τέλος, ο Κων/νος αξιώθηκε και του Αγίου Βαπτίσματος, και αμέσως μετά είπε: "Νυν άληθεΐ λόγω μακάριον οίδ' έμαυτόν, νυν της αθανάτου ζωής πεφάναι άξιον, νυν του θείου μετειληφέναι φωτός πεπίστευκα". Τώρα, δηλαδή, σύμφωνα με το λόγο της αλήθειας, ξέρω ότι είμαι μακάριος, τώρα έχω γίνει άξιος της αθανάτου ζωής, τώρα έχω πιστέψει πώς έλαβα το θείο φως. ο Μέγας Κωνσταντίνος πέθανε σε ηλικία 63 ετών (21 Μαΐου 337). Ή δε μητέρα του Ελένη, πού συνεορτάζεται με το γιο της, ήταν αυτή πού βρήκε τον Τίμιο Σταυρό στους 'Αγίους Τόπους και έδωσε στο Μ. Κων/νο την πρέπουσα διαπαιδαγώγηση. Άλλωστε, και ο ίδιος την τίμησε, όταν στη μεγάλη πλατεία της Κων/πολης έκτισε δύο στήλες, μία δική του και μία της Ελένης, πού έφερε την επιγραφή: "Είς Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, Αμήν".


Απολυτίκιο. Ήχος πλ. δ'.
Του Σταυρού σου τον τύπον εν ουρανώ θεασάμενος, και ως ο Παύλος την κλήσιν ουκ εξ ανθρώπων δεξάμενος, ο εν Βασιλεύσιν Απόστολος σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τη χειρί σου παρέθετο* ην περισώζε δια παντός εν ειρήνη, πρεσβείαις της Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.


Απολυτίκιο. Ήχος γ'.
Πρώτος πέφηνας, εν Βασιλεύσι, θείον έδρασμα, της ευσέβειας, απ' ουρανού δεδεγμένος τo χάρισμα' όθεν Χριστού τον Σταυρόν έφανέρωσας, και την Όρθόδοξον πίστιν έφήπλωσας. Κωνσταντίνε Ίσαπόστολε, συν Μητρί Ελένη θεόφρονι, πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

 

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΝΕΟ

 


Ο ΑΓΙΟΣ ΒΟΡΟΣ
Άγνωστος στους Συναξαριστές. Ή μνήμη του αναφέρεται με τον Ισίδωρο και τον Θεόδωρο στο Ίεροσολυμιτικό Κανονάριο (έκδ. Καλλίστου Άρχιμανδρίτου σελ. 93). Πιθανώς να είναι το ίδιο πρόσωπο μ' αυτό του 'Αγ. Βάρα (βλέπε σχετικά Α.Χ.Ε.Χ.).


Ο ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΠΑΧΩΜΙΟΣ
Γιος γονέων ευσεβών, πού ζούσαν στη μικρά Ρωσία. Μικρός ακόμα αιχμαλωτίστηκε από τους Τατάρους, πού τον πούλησαν σ' ένα Τούρκο βυρσοδέψη από το Ούσάκι της Φιλαδέλφειας. ο Τούρκος αυτός, προσπάθησε να εξισλαμίσει τον Παχώμιο, υποσχόμενος ότι θα τον κάνει κληρονόμο του και θα του έδινε για γυναίκα την κόρη του. ο Παχώμιος όμως έμεινε σταθερός στη χριστιανική πίστη. Κάποτε όμως αρρώστησε και κάποιοι Τούρκοι πού τον επισκέφθηκαν, τον έντυσαν με τη βία τούρκικα ρούχα. Στενοχωρημένος για το γεγονός ο Παχώμιος, έφυγε σαν πραγματευτής στη Σμύρνη, όπου πέταξε τα τούρκικα ρούχα και πήγε στο Άγιο Όρος. Έφθασε στη Μονή του 'Αγίου Παύλου, εξομολογήθηκε στον ενάρετο Ιερομόναχο Ιωσήφ και έζησε κοντά του 12 χρόνια, ασκούμενος στην αρετή. Έπειτα πήγε στα Καυσοκαλύβια, κοντά στον όσιο Ακάκιο, όπου έζησε κοντά του έξι χρόνια και έγινε τύπος και παράδειγμα ενάρετου μοναχού. Τον κατέλαβε όμως ο πόθος του μαρτυρίου και αφού πήρε την ευλογία του οσίου Άκακίου, αναχώρησε για το Ούσάκι, με τη συνοδεία του γέροντα πατρός Ιωσήφ. Όταν λοιπόν έφτασε στην πατρίδα του αφέντη του αναγνωρίστηκε από τους Τούρκους, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον κριτή, στον όποιο μπροστά ομολόγησε με θάρρος τον Χριστό και αποκήρυξε τον μουσουλμανισμό. Τότε τον έριξαν στη φυλακή και τον άφησαν εκεί τρεις μέρες νηστικό. Όταν πάλι τον οδήγησαν στον κριτή, ο Παχώμιος επανέλαβε με μεγαλύτερη τόλμη την ομολογία του στον Χριστό. ο κριτής αποφάσισε τη θανατική του καταδίκη και αφού τον έβγαλαν έξω από την πόλη, τον αποκεφάλισαν στις 21 Μαΐου 1730, ήμερα Πέμπτη της 'Αναλήψεως. Το τίμιο λείψανο του ενταφιάστηκε μετά τρεις ήμερες από τους χριστιανούς και σήμερα βρίσκεται στην Ιερά Μονή αγίου Ιωάννου Θεολόγου στην Πάτμο. Τεμάχιο του Ιερού λειψάνου του, παραχωρήθηκε στην Ιερά Μονή 'Αγίου Παύλου στο Άγιο Όρος, με την έγκριση της Μεγάλης του Χριστού 'Εκκλησίας στις 26 Ιανουαρίου 1953.


Ο ΟΣΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ

Κτήτωρ Ί. Μονής 'Αγ. Θεράποντος παρά τον Βόλγα (+ 1504)


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και τα παιδιά του ΜΙΧΑΗΛ και ΘΕΟΔΩΡΟΣ,

οι θαυματουργοί, Ρώσοι (+ 12ος αϊ.)


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Νεομάρτυρας, ο εξ Ευρυτανίας (+ 1752)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου