Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

μόσε παλαλέσα τετρακόσια κοχλίδιε φαϊουνταν;

 


τα χέρια μου είναι μουδιασμένα από τις τσουκνίδες.
ξέχασα να πάρω γάντια.
χαλάλι όμως μαζέψαμε κοντά στα εφτακόσια σαλιγκάρια.
τα τετρακόσιε εδέκανε εμέν .. 
κρύος έτονε το πρωίν, όταν εχπάστασμε και ενούνιξα ότι κι θα ευρίκουμε. ατά εβγώνε άμα χουλίντανε τα χώματα ..
εκές που επήαμε στράτας κεπέμνανε ασά βρεσία. εφοσίγαμε απές σα τσιαμούριε. κάποτε εύραμε έναν μέρος όλιον κιντέατα. εκεκά εύραμε πολλά ..
θα μαϊρεύατα όπως εμάτσενμε η θείαμ, η θυμία. θα βάλω ρυζόπον, κρομύδ ξερόν και φρέσκον, μαιντανόν, ολίγον καυτερόν πιπερόπον και τα κοχλίδιε. ατόσον νόστιμα είντανε, τρως και πας σον παράδεισον.
θα λέτεμεν ατώρα, μόσε παλαλέσα τετρακόσια κοχλίδιε φαϊουνταν; πόσοι ανθρώπ θα τρώγνε; κι θα μαϊρεύατα όλια. θα βάλω και σον πάγον, να έχομε και το σιμωγκόν. εσέρεψα και παπαρούνας και ζοχάδας να εφτάγω και βραστήν. ατά πίταν πα άμα θέλτς εφτάσατα ..
έρθαμε οπίς με το καλόν. έπλυνα τα κοχλίδιε και εσέγκατα σον τόπονετουν. επέμναν τα χορτάριε. αλλά ενεγκάστα. θα κάθουμε ολίγον να αναπάουμε και υστερνά ξαν θα αρχινώ .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου