Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Φεβρουαρίου

 Εορτάζοντες την  29ην του μηνός Φεβρουαρίου


 

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ο Ρωμαίος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ επίσκοπος Δεφέλτου ο Ομολογητής

 

 

 

 

 

Αναλυτικά

 

Ο ΟΣΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ο Ρωμαίος
Ρωμαίος στην καταγωγή, με γονείς πλούσιους και επιφανείς. Ή μεγάλη του ευφυΐα, ή φιλομάθεια και ή επιμέλεια του, ήταν από τους βασικούς παράγοντες, ώστε ο Κασσιανός να διακριθεί στις σπουδές του και να γίνει άριστος επιστήμων. Μαζί με τη διανοητική αυτή προκοπή του, καλλιέργησε και τη ζωή της χριστιανικής αγιότητας, με πολύ ζήλο και προσεκτική ακρίβεια. Όπως ή επιστήμη του υπήρξε φωτεινή, έτσι σταθερή στάθηκε και ή πίστη του. Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι ότι ο Κασσιανός δια της θείας χάριτος επιβλήθηκε στους ενθουσιασμούς της νεότητας. Διατηρήθηκε εγκρατής και σώφρων και πέτυχε το ωραιότερο των στεμμάτων, την αγνότητα, πού τη διατήρησε και κατά τη στρατιωτική του ζωή. Έτσι εφάρμοσε κατά πάντα τη θεόπνευστη προσταγή του Απ. Παύλου, "σεαυτόν άγνόν τηρεί"1. Δηλαδή, διατήρησε τον εαυτό σου καθαρό από τις δικές σου, αλλά και από τις ξένες αμαρτίες. Αργότερα ο Κασσιανός, με το στέμμα αυτό της αγνότητας, άφησε το στρατιωτικό στάδιο και έβαλε το ράσο της μοναχικής πολιτείας, όπου διέπρεψε σαν πνευματικός πατέρας. Ποθώντας όμως να γνωρίσει βαθύτερα την ακρίβεια της μοναχικής ζωής, περιήλθε όλα τα μεγάλα κέντρα του ασκητισμού, την Αίγυπτο, την Θηβαΐδα, την Νιτρία, Ασία, Καππαδοκία, και τον Πόντο, άπ' όπου πήρε πολύ ωφέλεια. Ό Κασσιανός επίσης, έγραψε τα γνωστά από τη Φιλοκαλία κεφάλαια "περί των οκτώ λογισμών", πού τόσο πολύ διαβάζονταν και διαβάζονται από τους ασκητές. Έτσι με λόγια και έργα αφού έλαμψε, ειρηνικά προς τον Κύριο έξεδήμησε.
1. Α' πρός Τιμόθεον, ε' 22.


Απολυτίκιο. Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον.
Γης σοφίας τον λόγοιν Πάτερ τοις έργοις σου, άσκητικώς γεωργήσας ως οικονόμος πιστός, αρετών μυσταγωγείς τα κατορθώματα· συ γαρ πράξας εύσεβώς, έκδιδάσκεις ακριβώς, Κασσιανέ θεοφόρε και τω Σωτήρι πρεσβεύεις, έλεηθήναι τάς ψυχάς ημών.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ επίσκοπος Δεφέλτου ο Ομολογητής
Είναι άγνωστος στους Συναξαριστές. Αναφέρεται στον Λαυριωτικό Κώδικα Ε 152 φ. 367α, ότι υπήρξε αγωνιζόμενος Ομολογητής εναντίον των Μονοθελητών και υπέμεινε θλίψεις από τους Σκύθες, αφού στήριξε τον λαό του στο δόγμα των Πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου