Σάββατο 10 Ιουνίου 2023

Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Ιουνίου

Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Ιουνίου


 

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ και ΒΑΡΝΑΒΑΣ

  • ΣΥΝΑΞΗ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ εν τω " Αδειν"

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΣ μαζί με άλλους τέσσερις

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ο θαυματουργός, ο εν Λεμεσώ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Τσί-Σούνγκ (Κινέζος) και οι μαζί μ' αυτόν μαρτυρήσαντες: ΤΑΤΙΑΝΗ η Πρεσβυτέρα του, ΗΣΑΪΑΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ οι γιοι του, ΜΑΡΙΑ η νύφη του και άλλοι 222 Κινέζοι Μάρτυρες.

 

 

Αναλυτικά

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ και ΒΑΡΝΑΒΑΣ
Ο Βαρθολομαίος ήταν από τους δώδεκα Απόστολους του Κυρίου και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Ινδούς. Άλλα στην Ουρβανούπολη οι ειδωλολάτρες τον σταύρωσαν και έτσι ένδοξα τελείωσε τη ζωή του με το μαρτύριο. Ο Βαρνάβας ήταν Ιουδαίος Λευίτης, από την Κύπρο. Αλλά στα χρόνια των Αποστόλων κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ. Βασικός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, ο Βαρνάβας, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, στη Ρώμη, στην Αλεξάνδρεια και στη γενέτειρά του Κύπρο. Εκεί λιθοβολήθηκε από τους Ιουδαίους και τους ειδωλολάτρες και στη συνέχεια τον έκαψαν. Ο Βαρνάβας υπήρξε μεγάλη και ένδοξη εκκλησιαστική φυσιογνωμία, που διακρίθηκε για τη φλογερή του πίστη και για την ικανότητά του στο κήρυγμα του θείου λόγου. Και οι δύο Απόστολοι συνέβαλαν, κατά τον καλύτερο τρόπο, στην εκπλήρωση της προφητείας του Κυρίου ότι "εις πάντα τα έθνη δει πρώτον κηρυχθήναι το ευαγγέλιον"1. Δηλαδή, πρέπει σε όλα τα έθνη, σύμφωνα με το θείο σχέδιο να κηρυχθεί προηγουμένως το Ευαγγέλιο, για να είναι το κήρυγμα αυτό έλεγχος για εκείνους που δε θα πιστέψουν.
1. Ευαγγέλιο Μάρκου, ιγ'10.


Απολυτίκιο. Ήχος γ'. Θείας πίστεως.
Θεία όργανα, του Παρακλήτου και εκφάντορες, του Θεού Λόγου, ανεδείχθητε θεόπται Απόστολοι, Βαρθολομαίε των Δώδεκα σύσκηνε, και Βαρνάβα ως υιός παρακλήσεως. Αλλ' αιτήσασθε, Χριστόν τον Θεόν πανεύφημοι, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.


ΣΥΝΑΞΗ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ εν τω " Αδειν"
Δηλαδή η παράδοση από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ του ύμνου "Άξιον Εστίν".
Η παράδοση αυτή, του γνωστού ύμνου "Άξιον Εστίν", έγινε με θαυματουργικό τρόπο σε κάποιο κελί της Μονής Παντοκράτορας του Αγίου Όρους, που επονομάζεται "Άξιον Εστίν" και η τοποθεσία ονομάζεται "Αδειν". Ο Άγγελος που παρέδωσε τον ύμνο αυτό σε κάποιο μοναχό, ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ.


Απολυτίκιο. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Πατέρων αθροίσθητε, πασά του Άθω πληθύς, πιστώς εορτάζοντες, σήμερον χαίροντες, και φαιδρώς άλαλάζοντες, πάντες εν ευφροσύνη' του Θεού γαρ ή Μήτηρ, νυν παρά του Αγγέλου, παραδόξως υμνείται- διό ως Θεοτόκον αεί ταύτην δοξάζομεν.


Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΣ μαζί με άλλους τέσσερις
Μαρτύρησαν δια ξίφους.


Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ο θαυματουργός ο εν Λεμεσώ
Μάλλον είναι ένας από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους. Βλέπε και
Α.Χ.Ε.Χ

Περισσότερα στο αφιέρωμα για τους Κυπρίους Αγίους


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Τσί-Σούνγκ (Κινέζος) και οι μαζί μ' αυτόν μαρτυρήσαντες: ΤΑΤΙΑΝΗ η Πρεσβυτέρα του, ΗΣΑΪΑΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ οι γιοι του, ΜΑΡΙΑ η νύφη του και άλλοι 222 Κινέζοι Μάρτυρες.
Λεπτομέρειες για τη ζωή αυτών των αγίων της ορθοδοξίας, μπορεί να βρει ο αναγνώστης στο βιβλίο
Συναξάριον Ορθοδόξων Κινέζων Μαρτύρων, του Γεωργίου Ε. Πιπεράκη, Αθήναι 1997.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου