Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Εορτάζοντες την 31ην του μηνός Μαΐου

Εορτάζοντες την 31ην του μηνός Μαΐου


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΕΙΑΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΓΟΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ οι εν Ασκαλώνι

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ και ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  • Η ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΝΙΛΑ κόρη του αποστόλου Πέτρου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης
     

 

 

 

Αναλυτικά

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΕΙΑΣ
Με τη σημερινή ορολογία, θα λέγαμε ότι ο Ερμείας ήταν ένας συνταξιούχος στρατιώτης. Υπηρετούσε στα Κόμανα της Καππαδοκίας και σαν γνήσιος χριστιανός πρόσφερε στον Καίσαρα τις υπηρεσίες πού του άνηκαν. Ήταν από τους πιο γενναίους μέσα στο στράτευμα και ποτέ δεν έστρεψε την πλάτη του στον εχθρό, ακόμα και στις ήττες. Όταν, όμως, επί βασιλέως Μάρκου Αυρηλίου (177 μ.Χ.), έγινε διωγμός κατά των χριστιανών, συνέλαβαν και τον Ερμεία, χωρίς να υπολογίσουν τις μεγάλες του υπηρεσίες, ούτε τα σεβάσμια γηρατειά του. Κατόπιν, ο Δούκας Σεβαστιανός διέταξε τον Ερμεία να θυσιάσει στα είδωλα. Ή διαταγή προκάλεσε έκπληξη στον Ερμεία, και χαμογελώντας του είπε: "Θα ήταν πολύ ανόητο, άρχοντα, να αφήσω το φως και να προτιμήσω το σκοτάδι, να εγκαταλείψω την αλήθεια και να ασπασθώ το ψέμα, να χάσω τη ζωή και να πέσω στο θάνατο. ο Κύριος μας και Θεός μας Ιησούς Χριστός είπε, "Εγώ ειμί το φως του κόσμου· και ή αλήθεια και ή ζωή"1. Δηλαδή, εγώ είμαι το φως πού φωτίζει τον κόσμο, και συγχρόνως ή απόλυτη αλήθεια και ή πραγματική πηγή ζωής. Λοιπόν, δε θα ήταν παράλογο τώρα στο τέλος της ζωής μου να χάσω τέτοια πολύτιμα αγαθά;". Τότε ο άρχοντας διέταξε και τον έριξαν στη φωτιά, αλλά από θαύμα έμεινε αβλαβής. Τελικά τον αποκεφάλισαν.
1. Ευαγγέλιο Ιωάννου, η' 12- ιδ'6.


Απολυτίκιο. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Χριστώ στρατευσάμενος, τω Βασιλεί του παντός, γενναίως διέκοψας, τας παρατάξεις εχθρών, Ερμεία πανένδοξε' σύ γαρ έγκαρτερήσας, πολυτρόποις οικίαις, ήθλησας εν τω γήρα, ως του Λόγου οπλίτης· ω πρέσβευε Αθλοφόρε, σώζεσθαι άπαντας.


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΓΟΣ
Μάγος στο επάγγελμα, το όνομα του δεν το γνωρίζουμε. Ήταν αυτός, πού έδωσε διάφορα δηλητήρια στον Άγιο Ερμεία, αλλ' ο Άγιος τον έκανε με τη θεία χάρη να πιστέψει στον Χριστό και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε μαζί μ' αυτόν, αφού ομολόγησε την πίστη του.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ οι εν Ασκαλώνι
Μαρτύρησαν αφού τους έσυραν μέχρι θανάτου κατά γης.

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ και ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μαρτύρησαν δια πυρός. (Ή μνήμη τους περιττώς επαναλαμβάνεται από ορισμένους Συναξαριστές και την 30ή Μαΐου).


Η ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΝΙΛΑ κόρη του αποστόλου Πέτρου
Άγνωστη στους Συναξαριστές. Αναγράφεται σε Κώδικα πού δημοσιεύτηκε από τον Δημητριεύσκη (Τυπικά Α. σελ. 217).


Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης
Άγνωστη ή μνήμη του στους Συναξαριστές, σημειώνεται στο Κώδικα 426 του Αγιοταφικού Μετοχίου (βλέπε Γεδεών, Βυζαντ. Εορτολόγιο, σελ. 109). ο Ευστάθιος, πρωτοπρεσβύτερος στο παλάτι, διαδέχτηκε στον πατριαρχικό θρόνο τον Σέργιο Β' το έτος 1019 και απεβίωσε ειρηνικά το 1025, αφού έζησε με οσιότητα και ποίμανε το ποίμνιο του Χρίστου σύμφωνα με τις αγίες εντολές Του

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου