Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου...Τρίτη 11 Μαΐου.


Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020, τεύχος Ά) και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 4899) και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 και 426/77233/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 11-5-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1 Δημιουργία δηλωτικού σήματος (λογότυπου) του Δήμου Βοΐου.
-Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
2 Μίσθωση αστικού ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στην πλατεία της Κοινότητας Εράτυρας.
-Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
3 Παραχώρηση χρήσης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου μέχρι 31.10.2021 σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
– Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος.
4 Απόψεις του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 21,6 MW στη θέση “Κορυφή Βλάστη” των Τ.Κ. Εράτυρας & Ναμάτων, της Π.Ε. Κοζάνης».
-Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
5 Χορήγηση υποτροφιών σε ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ που αρίστευσαν κατά τα έτη 2019-202 (2018-2019) και 2020-2021 (2019-2020) από τα έσοδα της κληρονομιάς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ.
-Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
6 2η Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2021.
– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
7 Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας-ΟΠΔ) οικ. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βοΐου.
– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
8 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Β’ τριμήνου έτους 2020.
– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
9 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Γ’ τριμήνου έτους 2020.
– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
10 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Δ’ τριμήνου έτους 2020.
– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
11 Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου Βοΐου και διπλοεγγραφών.
– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
12 Αποδοχή εκθέσεων εκτίμησης των προς εκποίηση δημοτικών ακινήτων.
– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
13 Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Γαλατινής.
– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
14 Εκμίσθωση Κοινοτικού Καταστήματος Κλεισώριας.
– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
15 Χορήγηση βεβαιώσεων για την χρήση κοινόχρηστων αγροτικών εκτάσεων του Δήμου Βοΐου, καλλιεργητικής περιόδου 2020 -2021.
– Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
16 Έγκριση κοπής δένδρων στους οικισμούς Τσοτυλίου, Καλονερίου και Νεάπολης.
– Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος.
17 Αιτήσεις.
Το σύστημα θα ανοίξει από τις 17.45, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου