Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου...Τρίτη ώρα 12:00.


Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου στις 7-4-2020 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 12:00 μ. – και λήξης 14.00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1
Λήψη απόφασης για την μείωση κατά 40% του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Βοΐου.
Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
2
Λήψη απόφασης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου (Δ.Τ. – Δ.Φ.) για τις επιχειρήσεις που έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους.
Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
3
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2020.
Εισηγητής ο Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
4
1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου έτους 2020.
Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
5
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Βοΐου με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, για την δημιουργία γραφείου για την παρακολούθηση του προγράμματος ΕΣΠΑ.
Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
6
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου της κοινότητας Γαλατινής στην «ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»
7
Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 150.000,00€ από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».
Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος
8
Σύναψη συμφωνίας -πλαίσιο με την ΔΕΔΔΗΕ για τον φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου με χρήση του Εναέριου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
9
Έγκριση ετήσιου απολογισμού της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος
10
Υποβολή αιτήματος για την καθιέρωση της 4ης Νοεμβρίου ως ημέρα εορτασμού απελευθέρωσης του Δήμου Βοΐου από τον Τουρκικό ζυγό.
Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ
11
Υποβολή αιτήματος προς το Δασαρχείου Τσοτυλίου για την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του Δασονομείου Τσοτυλίου, στον Δήμο Βοΐου.
Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
12
Έγκριση ή μη της αριθ. 15/2020 Απόφασης Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού με θέμα: «Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας -ΟΠΔ) οικ. έτους 2020 σύμφωνα με την ΚΥΑ 3474/05-07-2018».
Εισηγητής ο κ. Γκουλιαμπέρης Μ. Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Π.
13
Εκμίσθωση της πλατείας Κοινότητας Πενταλόφου.
Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος
14
Αιτήσεις.
Παρακαλούνται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι , να προβούν το συντομότερο δυνατό στην προώθηση απαντητικού email ή τηλεφωνικά (2468350210), με αναφορά της ψήφου τους για κάθε θέμα χωριστά μέχρι της 7.4.2020 και ώρα 14.00 π.μ.. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν απόντες. Στην περίπτωση αρνητικής ή λευκής ψήφου, παρακαλείστε για την αιτιολόγηση αυτής.
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου