Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

καλημέρα...


 

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ


 

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Εορτάζοντες την 25ην του μηνός Σεπτεμβρίου

 Εορτάζοντες την  25ην του μηνός Σεπτεμβρίου


 

 • Η ΟΣΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, Θυγατέρα Παφνουτίου του Αιγυπτίου.

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΣ ο αναχωρητής και οι συν αυτώ 546 μαρτυρήσαντες.

 • ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΤΤΗ και τα παιδιά τους ΣΑΒΙΝΙΑΝΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ, ΡΟΥΦΟΣ και ΕΥΓΕΝΙΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΥΖΑΤΗΝΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΠΟΣ, ο θαυματουργός (Ρώσος)

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Αρχιεπίσκοπος Εφέσου

 

Αναλυτικά

Η ΟΣΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, Θυγατέρα Παφνουτίου του Αιγυπτίου.
Ήταν μοναχοκόρη και πολύ πλούσια. Ο πατέρας της Παφνούτιος ήταν ο πλουσιότερος της Αλεξάνδρειας και μαζί με τη σύζυγό του διακρίνονταν για τη θερμή πίστη τους στο Θεό. Δώδεκα χρονών η Ευφροσύνη έμεινε ορφανή από μητέρα και ο πατέρας της αφοσιώθηκε ακόμα πιο φιλόστοργα στην επιμέλεια της κόρης του. Όταν η Ευφροσύνη έφθασε στο 18ο έτος της ηλικίας της, ο πατέρας της θέλησε να την παντρέψει με έναν νέο υψηλής κοινωνικής τάξης. Όμως τη ψυχή της Ευφροσύνης είχε καταλάβει ο θείος έρωτας. Ο γάμος και οι κοσμικότητες θα της ήταν εμπόδιο να αφιερωθεί συστηματικά στην ελεημοσύνη και στην υπηρεσία του πλησίον. Γι' αυτό κάποια μέρα, αφού διαμοίρασε τα υπάρχοντά της στους φτωχούς, έφυγε κρυφά από το σπίτι και μετά από πολλές περιπέτειες, κατέληξε μεταμφιεσμένη ανδρικά σε κοινόβιο ανδρικό μοναστήρι. Εκεί πήρε το όνομα Σμάραγδος και όλοι οι μοναχοί θαύμαζαν τον πνευματικό της αγώνα και τη διακονία που πρόθυμα πρόσφερε σε όλους. Έζησε στο μοναστήρι 38 χρόνια. Στο τέλος της ζωής της συναντήθηκε και με τον πατέρα της, όταν και αυτός έγινε μοναχός στο ίδιο μοναστήρι. Έτσι, με τη ζωή της η Ευφροσύνη μας υπενθυμίζει τα λόγια της Αγίας Γραφής, που λένε: "άρνησάμενοι τάς κοσμικάς επιθυμίας σωφρόνως και δικαίως και εύσεβώς ζήσωμεν εν τω νυν αίώνι"1. Δηλαδή, αφού αρνηθούμε τις επιθυμίες του μάτοιου και αμαρτωλού αυτού κόσμου, να ζήσουμε στον παρόντα αιώνα με εγκράτεια στη ζωή μας, με δικαιοσύνη προς τους συνανθρώπους μας και με ευσέβεια προς το Θεό.
Ι. Πρός Τίτον, ΒΊ2.


Απολυτίκιο. Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον.
Ως παρθένος φρόνιμη και αδιάφθορος, κοτηγγυήθης όσίως τω Ζωοδότη Χριστώ, και προσκαίρων την χλιδήν εμφρόνως έλιπες' όθεν εν μέσω των ανδρών, ως αμόλυντος αμνάς, έξέλαμψας Ευφροσύνη, και του Βελίαρ τα κέντρα, τη πολιτεία σου απήμβλυνας.


Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΣ
Ήταν ο πατέρας της Όσιας Ευφροσύνης. Απεβίωσε ειρηνικά. Βλέπε βιογραφικό σημείωμα της Όσιας Ευφροσύνης.


Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΣ ο αναχωρητής και οι συν αυτώ 546 μαρτυρήσαντες.
Πνευματικός αθλητής της Αιγυπτιακής ερήμου "εκ πόλεως Γεντυρίας", που πήγαινε πολλές φορές στις πόλεις, όπου διέδιδε και υποστήριζε την πίστη και έφερνε στο ασκητήριό του πλήθη που ζητούσαν απ' αυτόν πνευματική καθοδήγηση και ενίσχυση. Έζησε στα χρόνια των διωγμών κατά των χριστιανών επί Διοκλητιανού. Όταν πληροφορήθηκε ότι τον καταζητούσαν, δεν προσπάθησε να φύγει, ούτε περίμενε να συλληφθεί. Αλλά μόνος του πήγε και συνάντησε τον έπαρχο Αρριανό. Αυτός εξεπλάγη βλέποντας τον υψηλό και σεβάσμιο γέροντα, τον ασθενή και λεπτό και όμως ισχυρό, τόσο ισχυρό, ώστε να έχει και τώρα το ύφος όχι κάποιου κρινόμενου, αλλά κριτού. Μετά τις συνηθισμένες διατυπώσεις, ο Παφνούτιος απειλήθηκε με θάνατο. Χαμογέλασε. Τον έριξαν στη φυλακή και εκεί έκανε χριστιανούς τους δεσμώτες του. Όταν τον έφεραν ξανά για ανάκριση, κοντά στον ποταμό Νείλο, όπου ήταν ο Αρριανός, ανέπτυξε με τόση δύναμη τη χριστιανική πιστή, ώστε πολυάριθμοι ψαράδες δήλωσαν τους εαυτούς τους χριστιανούς. Και όχι μόνο αυτοί. Αλλά και 546 συνολικά στρατιώτες, μαζί με τον προϊστάμενο τους Ευσέβιο ομολόγησαν τον Χριστό και αποκεφαλίστηκαν επί τόπου. Τον Παφνούτιο, αφού τον υπέβαλαν σε πολλά βασανιστήρια, τελικά τον σταύρωσαν επάνω σ' ένα ξερό φοίνικα, όπου και παρέδωσε την αγία ψυχή του στον στεφανοδότη Χριστό.


ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ
Ό σεισμός αυτός έγινε στα χρόνια του βασιλιά Θεοδοσίου του Μικρού (410). Σύμφωνα με την παράδοση, κατά την ώρα της λιτανείας, στην Κων/πολη, αρπάχτηκε στον αέρα ένα παιδί, για να αποκαλύψουν οι Άγγελοι του Κυρίου τις λανθασμένες δοξασίες των αιρετικών θεοπασχιτών.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΤΤΗ και τα παιδιά τους ΣΑΒΙΝΙΑΝΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ, ΡΟΥΦΟΣ και ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Κατάγονταν από τη Δαμασκό. Επειδή ήταν χριστιανοί συλλήφθηκαν και βασανίστηκαν φρικτά μέχρι θανάτου.


Ο ΑΓΙΟΣ ΒΥΖΑΤΗΝΟΣ
Άγνωστος στους Συναξαριστές. Τον αναφέρει το Ιεροσολυμιτικό Κανονάριο, που εκδόθηκε από τον Αρχιμανδρίτη Κάλλιστο, σελ. 112.


Ο ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ο θαυματουργός (Ρώσος)


Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Αρχιεπίσκοπος Εφέσου
Ό Σ. Ευστρατιάδης αναφέρει για τον όσιο αυτό τα εξής: " Άγνωστος καθ' ολοκληρίαν εις τους εντύπους Συναξαριστάς. Η μνήμη τούτου μετά της αυτού Ακολουθίας, ποίημα Θεοφάνους του Γραπτού, απαντά εν τω Παρισινώ Κώδικι 1619 φ. 62. Εκ του περιεχομένου της Ακολουθίας φαίνεται ότι ην πρότερον μοναχός εν έρήμω φυγαδεύων και είτα δια την άγιωσύνην και άρετήν αυτού προήχθη εις την μητρόπολιν Εφέσου, ην θεαρέστως διεκυβέρνησεν "ελέγχων δια των διδαχών αυτού τους φρενοβλαβώς την εικόνα του Χριστού ατιμάζοντας" εξ ου δήλον ότι επί των είκονομάχων ήκμασεν ίσως δε ην και σύγχρονος Θεοφάνους του ποιητού και Γραπτού, όστις και την τούτου Άκολουθίαν συνέθετο. (Εν τω Συναξαριστή Delehaye φέρεται η μνήμη κατά την ήμέραν ταύτην "του οσίου Θεοφίλου Αρχιεπισκόπου Εφέσου του ομολογητού" σ. 77,14). Εις το Συνοδικόν της Κυριακής της Ορθοδοξίας αναφέρεται η μνήμη του αρχιεπισκόπου Θεοφίλου άνευ μνείας της επισκοπής αυτού, μετά του Νικολάου αρχιεπισκόπου (ίσως Θεσσαλονίκης, Νοέμ. 29). Εικάζω ότι περί τούτων πρόκειται, καίτοι περί του Νικολάου λέγεται, ότι εν ειρήνη έτελειώθη. Ομοίως και εν τω Πατμιακώ Κωδ. 266 "μνήμη του οσίου Θεοφίλου αρχιεπισκόπου Εφέσου".
 

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Δελτίο καιρού για Παρασκευή 25/9

 

Δελτίο καιρού για Παρασκευή 25/9

Βελτιωμένος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Περιορισμένη τοπικά ορατότητα τις νυκτερινές και πρώτες πρωινές ώρες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Μεταφορά σκόνης από την Αφρική.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται βελτιωμένος καιρός με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια, και περιορισμένη τοπικά ορατότητα στα ηπειρωτικά τις νυκτερινές ώρες. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική ιδίως στα δυτικά και νότια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 12 έως 32, στην Ήπειρο από 15 έως 29 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 15 έως 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 16 έως 31 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 27, και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 15 έως 28 βαθμούς ενώ στη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων με εντάσεις έως 6 μποφόρ τοπικά.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς.

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Παλιές Διαφημιστικές αφίσες ...ταξίδι στο χρόνο....

 

Perierga.gr - Παλιές ελληνικές διαφημίσεις!

Perierga.gr - Παλιές ελληνικές διαφημίσεις!
Perierga.gr - Παλιές ελληνικές διαφημίσεις!
Perierga.gr - Παλιές ελληνικές διαφημίσεις!
Perierga.gr - Παλιές ελληνικές διαφημίσεις!
Perierga.gr - Παλιές ελληνικές διαφημίσεις!
Perierga.gr - Παλιές ελληνικές διαφημίσεις!
Perierga.gr - Παλιές ελληνικές διαφημίσεις!
Perierga.gr - Παλιές ελληνικές διαφημίσεις!
Perierga.gr - Παλιές ελληνικές διαφημίσεις!
Perierga.gr - Παλιές ελληνικές διαφημίσεις!
Perierga.gr - Παλιές ελληνικές διαφημίσεις!
Perierga.gr - Παλιές ελληνικές διαφημίσεις!
Perierga.gr - Παλιές ελληνικές διαφημίσεις!
Perierga.gr - Παλιές ελληνικές διαφημίσεις!πηγή: Newsbeast.gr
Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Σαν σήμερα...25 Σεπτεμβρίου.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 2005 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

 

Τα σημαντικότερα γεγονότα της 25ης Σεπτεμβρίου


1493: Ο Χριστόφορος Κολόμβος ξεκινά για την τρίτη του αποστολή.
1690: Εκδίδεται η πρώτη εφημερίδα των ΗΠΑ, η Publick Occurrences Both Foreign and Domestick. Η εφημερίδα θεωρείται προκλητική και ο εκδότης της Μπέντζαμιν Χάρις, καλείται να μην ξαναεκδώσει άλλο φύλλο.
1789: Τίθεται σε ισχύ από το Κογκρέσο των ΗΠΑ το Νομοσχέδιο των Δικαιωμάτων. Ουσιαστικά πρόκειται για 10 τροποποιήσεις του Αμερικανικού Συντάγματος.
1818: Πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση αίματος ανθρώπου στο Guy's Hospital. Μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων.
1911: Από έκρηξη στο γαλλικό θωρηκτό «Λίμπερτι» σκοτώνονται 350 άτομα.
1919: Οι αγρότες της Θεσσαλίας πραγματοποιούν στη Λάρισα ευρύτατη Πανθεσσαλική Αγροτική Σύσκεψη, με αφορμή την αδυναμία της κυβέρνησης να εφαρμόσει τα Νομοθετικά Διατάγματα για την απαλλοτρίωση των μεγάλων τσιφλικιών.
1926: Υπογράφεται από 20 κράτη η Διεθνής Σύμβαση κατά της Δουλείας.
1932: Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1932. Κανένα κόμμα δεν παίρνει αυτοδυναμία στις εκλογές για την ανάδειξη των 250 μελών της ελληνικής Βουλής και την ανανέωση του ενός τρίτου των μελών της Γερουσίας, με βάση το αναλογικό σύστημα.
1944: Τμήμα 25 Ιερολοχιτών, υπό τον Ταγματάρχη Παύλο Δημόπουλο, ενεργεί επιδρομή κατά της νήσου Μυκόνου, όπου ανατινάσσει αποθήκες πυρομαχικών και σκοτώνει 6 Γερμανούς. Την επομένη οι Γερμανοί εγκαταλείπουν τη νήσο.
1960: Καθελκύεται στις ΗΠΑ το αεροπλανοφόρο «Εντερπράιζ», που είναι το πρώτο που κινείται με ατομική ενέργεια.
1961: Στις ΗΠΑ, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ αρχίζει τον αγώνα για τα δικαιώματα ψήφου των μαύρων στο Νότο.
1962: Ο Σόνι Λίστον κερδίζει με νοκ άουτ τον Φλόιντ Πάτερσον στον 1ο γύρο στο Σικάγο και ανακηρύσσεται παγκόσμιος πρωταθλητής. Θα διατηρήσει τον τίτλο και το 1963 ενώ το 1964 θα τον χάσει από τον Μοχάμετ Άλι.
1962: Ο Φιντέλ Κάστρο δίνει άδεια στους Σοβιετικούς να φτιάξουν ναυτική βάση στην Κούβα για τον αλιευτικό στόλο τους στον Ατλαντικό.
1968: Γίνεται η πρώτη τηλεοπτική εκπομπή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, ως τηλεόρασης Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΕΝΕΔ).
1971: Ο Τίτο και ο Λεονίντ Μπρέζνιεφ υπογράφουν διακήρυξη με την οποία εγγυώνται την ανεξαρτησία της Γιουγκοσλαβίας.
1972: Στη Νορβηγία, οι ψηφοφόροι τάσσονται κατά της ένταξης στην ΕΟΚ με 53,5%.
1974: Κυκλοφορεί το πρώτο νόμιμο φύλλο του Ριζοσπάστη.
1978: Σύγκρουση Μπόινγκ 727 με Τσέσνα, στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, με 144 νεκρούς.
1981: Η Σάντρα Νέι Ο' Κόνορ γίνεται η πρώτη γυναίκα, που χρίστηκε δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.
1982: Η Σοφία Σακοράφα πετυχαίνει παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού με βολή στα 74,20 μ.
1988: Εορτάζεται με λαμπρότητα η 900ετηρίδα της Μονής Πάτμου, με επικεφαλής τον Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο τον Α΄.
1991: Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο διοργανώνεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αφορμή τα 2.500 χρόνια Δημοκρατίας.
1991: Κοινοτικό έπαινο αποσπά το ελληνικό πολεοδομικό σχέδιο για την Καλαμάτα, που καταρτίστηκε μετά το σεισμό του 1986.
1992: Μόσχα και Ουάσινγκτον εξαλείφουν ένα από τα τελευταία κατάλοιπα του Ψυχρού Πολέμου, επιτρέποντας την ελεύθερη διακίνηση των δημοσιογράφων και των επιχειρηματιών που εργάζονται στην ΕΣΣΔ ή στις ΗΠΑ.
1994: Πρωτόκολλο υπογράφεται μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους, με στόχο την οικονομική τους ενοποίηση.
1995: Στην Κύπρο, για πρώτη φορά μετά το 1974, ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη συμμετέχουν στην ετήσια άσκηση της Εθνοφρουράς, στο πλαίσιο του ενιαίου αμυντικού δόγματος.
1996: Ορκίζεται ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και τα μέλη του νέου υπουργικού συμβουλίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου.
1997: Η Ελληνίδα ερευνήτρια Βάσω Αποστολοπούλου, έρχεται από την Αυστραλία στην Ελλάδα και μιλάει για το εμβόλιο που επινόησε κατά του καρκίνου του μαστού.
1999: Ο 24χρονος Δημήτρης Αβράμης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελληνορωμαϊκής Πάλης που διεξάγεται στο ΣΕΦ όταν κερδίζει στον μικρό τελικό της κατηγορίας των 76 κιλών το Γεωργιανό Ταριέλ Μελελασβίλι με 5-0.
2001: Την επιστροφή του στα γήπεδα του ΝΒΑ, με τη φανέλα των «Ουάσιγκτον Γουίζαρντς» ανακοινώνει ο μεγάλος καλαθοσφαιριστής, Μάικλ Τζόρνταν.
2002: Την άρση της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτικών ανακοινώνει το ΥΕΝ. Την ίδια εποχή οι ΗΠΑ κατακτούν για 7η φορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών (Κίνα), νικώντας στον τελικό τη Ρωσία, με 79-74.
2003: Σεισμός μεγέθους 8 βαθμών Ρίχτερ σημειώνεται στα ανοικτά της Ιαπωνίας.
2004: Το δεύτερο μετάλλιο της στους 12ους Παραολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας και 11ο για την Ελλάδα κατακτά η Ανθή Καραγιάννη στον τελικό του μήκος γυναικών για την κατηγορία F13. Ο πρώτος Aφγανός που συμμετέχει σε Παραολυμπιακούς Aγώνες γίνεται ο Kαχέρ Xαζράτ. O αθλητής, ο οποίος πήρε μέρος στην ποδηλασία δρόμου και στη χρονομέτρηση, υπέστη διπλό ακρωτηριασμό σε ηλικία 14 ετών ύστερα από έκρηξη νάρκης.
2005: Η Εθνική ομάδα της Ελλάδος στο μπάσκετ κατακτά το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην Ιστορία της κερδίζοντας στον τελικό στο Βελιγράδι την Γερμανία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης ως παίκτης (το 1987) και ως προπονητής (2005). Παράλληλα, ο Ισπανός πιλότος της Φόρμουλας 1 Φερνάντο Αλόνσο, γίνεται ο νεαρότερος πρωταθλητής στην ιστορία του θεσμού,σε ηλικία 24 ετών, ενός μήνα και 26 ημερών με τη Ρενό σπάζοντας το σερί τίτλων του Μίχαελ Σουμάχερ και του Έμερσον Φιτιπάλντι.
2005: Ο Ισπανός πιλότος της Φόρμουλας 1 Φερνάντο Αλόνσο, γίνεται ο νεαρότερος πρωταθλητής στην ιστορία του θεσμού,σε ηλικία 24 ετών, ενός μήνα και 26 ημερών με τη Ρενό σπάζοντας το σερί τίτλων του Μίχαελ Σουμάχερ και του Έμερσον Φιτιπάλντι.
2005: Το δεξιό Κόμμα του Νόμου και της Δικαιοσύνης (PiS) κερδίζει τις τις βουλευτικές εκλογές της Πολωνίας

Γεννήσεις

1599 - Φραντσέσκο Μπορομίνι, Ιταλός αρχιτέκτονας
1644 - Όλε Ρέμερ, Δανός αστρονόμος
1683 - Ζαν-Φιλίπ Ραμώ, Γάλλος μουσικοσυνθέτης
1725 - Νικολά Ζοζέφ Κινιώ, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο, ένα ατμοκίνητο τρίκυκλο
1866 - Τόμας Μόργκαν, γενετιστής, που απέδειξε ότι τα χρωμοσώματα είναι μεταφορείς γονιδίων και τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 1933
1897 - Ουίλιαμ Φόκνερ, Αμερικανός συγγραφέας, βραβείο Νόμπελ 1949
1903 - Μαρκ Ρόθκο, Αμερικανός ζωγράφος, από τους βασικούς εκπροσώπους του αφηρημένου εξπρεσιονισμού
1906 - Ντμίτρι Σοστακόβιτς, Ρώσος συνθέτης
1922 - Χάμερ ντε Ρόμπουρτ, πρώτος Πρόεδρος στο Ναούρου
1926 - Άλντο Ρέι, ηθοποιός
1948 - Σταμάτης Μεσημέρης, μουσικός, στιχουργός («Ελλάς»)
1931 -Μπάρμπαρα Γουόλτερς, Αμερικανίδα δημοσιογράφος (παρουσιάστρια του CNN)
1931 -Ανίτα Έκμπεργκ, Σουηδέζα ηθοποιός
1932 - Γκλεν Γκουλντ, πιανίστας
1932 - Αντόλφο Σουάρες, Πρωθυπουργός της Ισπανίας (1977-81)
1934 - Ζαν Σορέλ, Γάλλος ηθοποιός
1938 - Γιόναθαν Μότσφελτ, πρώτος Πρωθυπουργός (1979-91, 1997-2002) της Γροιλανδίας
1943 - Ρόμπερτ Γκέιτς, αρχηγός της CIA (1991-93) και Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ
1944 -Μάικλ Ντάγκλας, Αμερικανός ηθοποιός και παραγωγός
1946 - Φελίσιτι Κένταλ, Βρετανίδα ηθοποιός
1947 - Τζον Φίντλερ, Άγγλος μουσικός, μέλος του ντουέτου της δεκαετίας του ‘ 70 «Medicine Head»
1947 - Τσέριλ Τιγκς , μοντέλο
1951 - Μαρκ Χέμιλ, ηθοποιός, γνωστός από τη σειρά «Ο Πόλεμος των Άστρων»
1952 - Κρίστοφερ Ριβ, ηθοποιός (τηλεοπτικός Σούπερμαν)
1952 - Άνσον Γουίλιαμς, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, γνωστός από την τηλεοπτική σειρά Happy Days
1955 - Zucchero, Ιταλός τραγουδιστής (“Baila Morena”, 2001)
1955 - Στίβεν Σέβεριν, Βρετανός μουσικός (μπάσο) και συνθέτης, του συγκροτήματος Siouxsie and the Banshees
1955 -Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, Γερμανός ποδοσφαιριστής (Μπάγερν Μονάχου, εθνική Δυτικής Γερμανίας 1976-82)
1958 - Μάικλ Μέντσεν, ηθοποιός
1961 - Χέδερ Λοκλίαρ, Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή από τους ρόλους της στη Δυναστεία και το Melrose Place
1962 - Άιντα Τουρτούρο, ηθοποιός
1965 - Σκότι Πίπεν, Αμερικανός άσος του μπάσκετ (αποσύρθηκε το 2004)
1968 - Γουίλ Σμιθ, Αμερικανός ηθοποιός, ο "άνδρας με τα μαύρα" , μουσικός της ραπ
1969 - Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, Ουαλή ηθοποιός , που κέρδισε Όσκαρ β΄ γυναικείου ρόλου για την ταινία Chicago το 2003
1970 - Ντιν Γουίν, μουσικός, μέλος των Γουίν
1971 - Νίκος Μπουντούρης, καλαθοσφαιριστής, μέλος της εθνικής, στο Βόλο
1971 - Χαλ Σπαρκς, ηθοποιός
1972 - Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ποδοσφαιριστής (Πανιώνιος, Βενέτσια, Προοδευτική, Παναχαϊκή, Καβάλα)
1975 - Ντάνιελ Χάιντ, Βρετανός ηθοποιός
1976 - Τσόνσι Μπίλαπς, καλαθοσφαιριστής του ΝΒΑ (Detroit Pistons)
1977 - Κλέα Ντιβάλ, Αμερικανίδα ηθοποιός
1978 - Τζόντι Κιντ , φωτομοντέλο από την Αγγλία
1980 - Ηλίας Χαραλάμπους , Κύπριος ποδοσφαιριστής (εθνική Κύπρου, ΠΑΟΚ)
1980 - T. I., Αμερικανός ράπερ
1981 - Σέιν Τάτμαρτ, Αμερικανός τραγουδοποιός και μουσικός
1982 - Εντνίλσον Ρότσα Μέντες, Πορτογάλος ποδοσφαιριστής (ΟΦΗ)
1983 - Ντανιέλ Φερνάντες, Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ
1991 - Έμι Κλαρκ, Αμερικανίδα ηθοποιός

Θάνατοι

303 - Φερμίν, Άγιος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας
1066 - Χάραλντ Γ', βασιλιάς της Νορβηγίας
1086 - Γουλιέλμος Η’ , 61, Δούκας της Ακουιτανίας
1185 - Λούκιος Γ΄, Πάπας (1181-85)
1333 - Μορικούνι, 32, Πρίγκιπας και σογκούν της Ιαπωνίας
1506 - Φίλιππος Α΄ ο Ωραίος, 28, Βασιλιάς της Ισπανίας, ιδρυτής της δυναστείας των Αψβούργων στην Ισπανία
1534 - Κλήμης Ζ΄, 56, Πάπας (1523-34)
1536 - Γιοχάννες Σεκούντους, 24, νεολατινιστής ποιητής, ολλανδικής καταγωγής
1544- Βαλέριους Κόρντους, 29, Γερμανός βοτανολόγος, που μελέτησε πρώτος το κάρδαμο και το αναγνώρισε ως αιθέριο έλαιο
1602 - Κάσπαρ Πόικερ, 77, Γερμανός μεταρρυθμιστής, γιατρός και λόγιος
1617 - Γκο Γιοζέι, 51, Αυτοκράτορας της Ιαπωνίας (1586-1611)
1626 - Λάνσελοτ Άντριους, 71, Βρετανός λόγιος
1630 - Αμπρόσιο Σπίνολα, μαρκήσιος ντε λος Μπάλμπασες , 61, Ισπανός στρατηγός, κατά την πολιορκία του Καζάλε
1665 - Μαρία Άννα της Αυστρίας, 55, σύζυγος του εκλέκτορα της Βαυαρίας, Μαξιμιλιανού Α΄
1703 - Σερ Άρτσιμπαλντ Κάμπελ, 45, Σκοτσέζος ευγενής, πρώτος δούκας του Αρτζίλ
1777 - Γιόχαν Χάινριχ Λάμπερτ, 49, Γερμανοελβετός μαθηματικός, αστρονόμος και φυσικός
1794 - Πολ Ραμπώ, 76, Γάλλος πάστορας των Ουγενότων
1849 - Νικηταράς, 49, αγωνιστής του 1821, στον Πειραιά
1849 - Γιόχαν Στράους (πατέρας), Αυστριακός μουσικοσυνθέτης
1877 - Ιρμπέ λε Ζοζέφ Λε Βεριέ, 66, Γάλλος αστρονόμος που προέβλεψε τη θέση του Ποσειδώνα
1898 - Χερόνιμους Τέοντορ Ρίχτερ, 74, Γερμανός χημικός, που συνανακάλυψε (1863) το ίνδιο
1898 - Λουί Λοράν ντε Μορτιγιέ, 76, Γάλλος ανθρωπολόγος
1920 - Τζέικομπ Σιφ, 73, ένας από τους πιο σημαντικούς ευεργέτες σε παγκόσμια κλίμακα
1933 - Πάουλ Έρενφεστ, Αυστριακός φυσικός και μαθηματικός
1958 - Τζον Γουότσον, 80, Αμερικανός ψυχολόγος, ιδρυτής της σχολής του μπιχεβιορισμού
1970 - Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, 72, Γερμανός συγγραφέας
1979 - Τάπιο Ραουταβάαρα, 64, Φιλανδός ολυμπιονίκης (1948) του στίβου, παγκόσμιος πρωταθλητής στην τοξοβολία (1958), ηθοποιός και τραγουδιστής
1980 - Μαρία Ούντερ, 97, Εσθονή συγγραφέας και ποιήτρια
1980 - Λιούις Μάλστοουν, 84, βραβευμένος με Όσκαρ (1929, 1930) σκηνοθέτης του Χόλιγουντ
1980 - Τζον Μπoνάμ, 32, Βρετανός ντράμερ του συγκροτήματος Led Zeppelin
1983 - Λεοπόλδος Γ΄, 82, Βασιλιάς του Βελγίου (1934-1951), ο οποίος είχε κατηγορηθεί για συνεργασία με τους Ναζί, γι' αυτό και αναγκάστηκε σε παραίτηση το 1951
1984 -Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, 71, συγγραφέας, δολοφονείται από τον Πρόεδρο των Ελλήνων Λογοτεχνών, Αθανάσιο Νάσιουτζικ
1984 - Γουόλτερ Πίτζον, 87, Καναδός ηθοποιός
1985 - Γουίλιαμ Κάμινγκ Ρόουζ, 98, Αμερικανός βιοχημικός που ερεύνησε το ρόλο των αμινοξέων στη διατροφή
1986 - Νικολάι Σεμιόνοφ, Ρώσος χημικός, βραβείο Νόμπελ 1956
1987 - Έμλιν Ουίλιαμς, 81, Ουαλός δραματουργός και ηθοποιός
1987 - Μαίρη Άστορ, 81, Αμερικανίδα ηθοποιός του Χόλιγουντ
1991 - Κλάους Μπάρμπι, ναζί εγκληματίας πολέμου (εξέτιε ισόβια κάθειρξη από το 1987)
1991 - Βιβιάν Ρομάνς, 79,Γαλλίδα ηθοποιός
1995 - Μπέσι Ντελάνι, 104, Αμερικανίδα συγγραφέας απομνημονευμάτων
1996 - Νίκου Τσαουσέσκου, 45, γιος του δικτάτορα Νικολάε Τσαουσέσκου
1997 - Ζαν Φρανσό, 85, Γάλλος συνθέτης
1998 - Γιώργος Παπακωνσταντίνου, 69, πρώην βουλευτής της ΝΔ, σκοτώνεται σε τροχαίο
1999 - Γκουίντο Ποντεκόρβο, 92, Ιταλός γενετιστής, που ανακάλυψε τη μέθοδο της γενετικής ανασύνθεσης του πιο γνωστού μύκητα
1999 - Μάριον Τσίμερ Μπράντλεϊ , 69, συγγραφέας βιβλίων επιστημονικής φαντασίας
2000 - Ρόναλντ Στιούαρτ Τόμας, Ουαλός ποιητής
2003 - Ακίλα αλ Χασίμι, η μοναδική γυναίκα μέλος του προσωρινού Κυβερνητικού Συμβουλίου του Ιράκ, υπέκυψε μετά τη δολοφονική απόπειρα εναντίον της στις 21 Σεπτεμβρίου
2003 - Τζορτζ Πλίμπτον, 76, συγγραφέας. Έγραψε έργα αθλητικού περιεχομένου από τη ματιά του αθλητή, ενώ έπαιξε ως ηθοποιός και στον κινηματογράφο
2003 - Γιούρι Σένκεβιτς, 66, Ρώσος δημιουργός ντοκιμαντέρ, επιστήμονας και παρουσιαστής του μακροβιότερου προγράμματος στη ρωσική τηλεόραση, το «Κλαμπ του Ταξιδιώτη».
2003 - Φράνκο Μοντιλιάνι, 85, Νομπελίστας (1985) οικονομολόγος
2003 - Ντόναλντ Μ. Νίκολ , 80, διαπρεπής Σκωτσέζος βυζαντινολόγος και λάτρης της Ελλάδας, μαθητής του Σερ Στίβεν Ράνσιμαν
2007 - Χαϊντάρ Αμπντέλ-Σάφι, 88, Παλαιστίνιος πρώην διαπραγματευτής σφοδρός επικριτής των συμφωνιών του Όσλο με το Ισραήλ.
2008 - Ντέρογκ Γκιούρα, πρόεδρος του Ναουρού
2012 - Αλέξης Σολομός, Έλληνας σκηνοθέτης
2014 - Σουλεϊμάν Τίχιτς, Βόσνιος πολιτικός
http://www.newsbeast.gr
Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Εορτή της Οσίας Ευφροσύνης...

 

Τη μνήμη της Οσίας Ευφροσύνης τιμά σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας.
Η Οσία Ευφροσύνη έζησε στα χρόνια του Θεοδοσίου του μικρού (περί το 410 μ.Χ.), ήταν μοναχοκόρη και πολύ πλούσια. Ο πατέρας της Παφνούτιος ήταν ο πλουσιότερος της Αλεξάνδρειας και μαζί με τη σύζυγο του διακρίνονταν για τη θερμή πίστη τους στο Θεό.
Δώδεκα χρονών η Ευφροσύνη έμεινε ορφανή από μητέρα, και ο πατέρας της αφοσιώθηκε ακόμα πιο φιλόστοργα στην επιμέλεια της κόρης του. Όταν η Ευφροσύνη έφθασε στο 18ο έτος της ηλικίας της, ο πατέρας της θέλησε να την παντρέψει με ένα νέο υψηλής κοινωνικής τάξης.
Όμως την ψυχή της Ευφροσύνης είχε καταλάβει ο θείος έρωτας. Ο γάμος και οι κοσμικότητες θα της ήταν εμπόδιο να αφιερωθεί συστηματικά στην ελεημοσύνη και στην υπηρεσία του πλησίον.

Γι’ αυτό κάποια μέρα, αφού διαμοίρασε τα υπάρχοντά της στους φτωχούς, έφυγε κρυφά από το σπίτι, και μετά από πολλές περιπέτειες, κατέληξε μεταμφιεσμένη ανδρικά σε κοινόβιο ανδρικό μοναστήρι. Εκεί πήρε το όνομα Σμάραγδος και όλοι οι μοναχοί θαύμαζαν τον πνευματικό της αγώνα και τη διακονία που πρόθυμα πρόσφερε σε όλους.
Έζησε στο μοναστήρι 38 χρόνια. Στο τέλος της ζωής της συναντήθηκε και με τον πατέρα της, όταν και αυτός έγινε μοναχός στο ίδιο μοναστήρι. Έτσι, με τη ζωή της η Ευφροσύνη μας υπενθυμίζει τα λόγια της Αγίας Γραφής, που λένε: «αρνησάμενοι τάς κοσμικάς επιθυμίας σωφρόνως καί δικαίως καί ευσεβώς ζήσωμεν εν τώ νύν αιώνι» (Προς Τίτον, Β' 12). Δηλαδή, αφού αρνηθούμε τις επιθυμίες του ματαίου και αμαρτωλού αυτού κόσμου, να ζήσουμε στον παρόντα αιώνα με εγκράτεια στη ζωή μας, με δικαιοσύνη προς τους συνανθρώπους μας και με ευσέβεια προς το Θεό.
Απολυτίκιο:
Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον.
Ως παρθένος φρόνιμη και αδιάφθορος, κοτηγγυήθης οσίως τω Ζωοδότη Χριστώ, και προσκαίρων την χλιδήν εμφρόνως έλιπες, όθεν εν μέσω των ανδρών, ως αμόλυντος αμνάς, εξέλαμψας Ευφροσύνη, και του Βελίαρ τα κέντρα, τη πολιτεία σου απήμβλυνας.
Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Στην Καστοριά το πρώτο «Κέντρο Επαναχρησιμοποίησης Υλικών»

 Στην Καστοριά το πρώτο «Κέντρο Επαναχρησιμοποίησης Υλικών»

Το πρώτο Κέντρο Επαναχρησιμοποίησης Υλικών θα λειτουργήσει η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ στην Καστοριά, με τα εγκαίνια να πραγματοποιούνται αύριο, Παρασκευή, στις 12, στοv χώρο που έχει δημιουργηθεί δίπλα από το Κέντρο Γούνας.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση είχε προβλεφθεί στο ΠΕΣΔΑ το 2016, και σήμερα είναι έτοιμη να τεθεί σε λειτουργία στην πόλη της Καστοριάς, ενώ θα κατασκευαστούν πέντε ΚΕΥ στη Δυτική Μακεδονία. Το δεύτερο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του την επόμενη εβδομάδα, θα ακολουθήσει ένα στα Γρεβενά, του οποίου η κατασκευή θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, και από ένα στην Κοζάνη και στην Πτολεμαΐδα, για τα οποία αναζητάται χρηματοδότηση, όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής της ΔΙΑΔΥΜΑ, Δημοσθένης Μαυρίδης.

Τα πέντε ΚΕΥ μαζί με τα Πράσινα Σημεία που θα κατασκευάσουν οι Δήμοι θα αποτελέσουν το Δίκτυο για την Πρόληψη και Επαναχρησιμοποίηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΚΕΥ Καστοριάς περιλαμβάνει έναν κλειστό χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης υλικών σε καθημερινή βάση. Ο πολίτης θα μπορεί να παραδώσει και να παραλάβει αντικείμενα όπως βιβλία, οικιακά σκεύη, ρούχα, παπούτσια, έπιπλα, χαλιά, τα οποία σε περίπτωση μικροβλαβών θα επισκευάζονται εντός του κτιρίου σε ειδικό εργαστήριο επιδιορθώσεων.

Πηγή: ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ / Σύνταξη-Δέσποινα Αμαραντίδου

www.svouranews.gr

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

 

  

Το νοκ άουτ ματς Σεν Γκάλεν – ΑΕΚ για τον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά:

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρεν Κατσάνοφ - Ντούσαν Λάζοβιτς ATP 500

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD Πάμπλο Κουέβας - Στέφανος Τσιτσιπάς ATP 500

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ούγκο Ουμπέρ - Γίρι Βέσελι ATP 500

16:30 ΕΡΤ Sports HD Α1 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Super Cup μικρός τελικός

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD Κάσπερ Ρουντ - Φάμπιο Φονίνι ATP 500

21:00 ΕΡΤ Sports HD Προμηθέας – Περιστέρι Super Cup τελικός

21:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σεν Γκάλεν – ΑΕΚ UEFA Europa League

21:45 Novasports 2HD Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ Λιγκ Καπ Αγγλίας

21:45 Novasports 1HD Λίνκολν – Λίβερπουλ Λιγκ Καπ Αγγλίας

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπάγερν Μονάχου – Σεβίλλη UEFA Super Cup

22:45 COSMOTE SPORT 8 HD Μάλαγα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endessa

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Europa League: Με πίστη για την πρόκριση η ΑΕΚ κόντρα στη Σεντ Γκάλεν.

 Μάχη για την πρόκρισή της στα πλέι οφ του Europa League δίνει απόψε η ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει στην Ελβετία τη Σεντ Γκάλεν (21.30, Cosmote Sport 2) στο πλαίσιο του γ' προκριματικού γύρου.


Αν η «Ένωση» καταφέρει να πάρει την πρόκριση (το ματς είναι νοκ άουτ), θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ τη Βόλφσμπουργκ ή την ουκρανικά Ντέσνα, σε ματς που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ την 1η Οκτωβρίου και επίσης θα είναι μονό.


Ο Μάσιμο Καρέρα δεν άνοιξε τα χαρτιά του για το ματς με τους Ελβετούς, ενώ στη συνέντευξη Τύπου όταν ρωτήθηκε σχετικά η απάντηση του ήταν «περιμένετε και θα δείτε». Λογικά, πάντως, προβάδισμα για το αποψινό παιχνίδι έχει το 3-5-2, με τον Τσιντώτα κάτω από τα δοκάρια, τους Χνιντ, Τσιγκρίνσκι και Σβάρνα στην άμυνα και τους Ινσούα, Μπακάκη στις πτέρυγες. Στο κέντρο θα είναι ο Μάνταλος με τους Σιμόες και Κρίστιτσιτς, ενώ μπροστά οι Ολιβέιρα και Λιβάγια. Αν ο Ιταλός τεχνικός επιλέξει το 4-3-3, τότε δεν αποκλείεται να δούμε βασικό τον νεοαποκτηθέντα Λιβάι Γκαρσία στο δεξί άκρο της επίθεσης, οπότε ο Λιβάγια θα πάει αριστερά, με τον Χνιντ να μένει εκτός.


Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Ισπανός Ερνάντεθ, με βοηθούς τους Ναράνιο και Ροντρίγκεθ και τέταρτο τον Ρόχας.

Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/spor/europa-league-aek-sent-gkalen-prokrimatika

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Eμπορικός Σύλλογος Κοζάνης: Λόγω της αναβολής του πανηγυριού (Nιάημερος) προχωρούμε σε εννιαήμερο αγορών και προσφορών.

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Στην προσπάθεια τόνωσης της αγοράς και λόγω της αναβολής του πανηγυριού (που παραδοσιακά γίνονταν αυτές τις ημέρες) πήραμε την πρωτοβουλία για τις 9 ημέρες έως και την 1η Τρίτη του Οκτωβρίου να κάνουμε ένα Εννιαήμερο Αγορών και προσφορών.
Η πρότασή μας αυτή έτυχε της στήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης και του επιμελητηρίου. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός θετικού κλίματος στην αγορά και μια καλύτερη ψυχολογία ώστε ο κόσμος να βγει στην αγορά και να κάνει τις αγορές του σε προϊόντα ποιότητας, σε καλύτερες τιμές και βέβαια με ασφάλεια.
Πολύ σύντομα θα έχουμε τις αφίσες και τα flyers που θα τυπωθούν ώστε να γίνει γρήγορα και ευρέως γνωστή αυτή η πρωτοβουλία μας. Θα Υπάρχει επίσης ένα πολύ όμορφο σποτάκι που θα “παίξει” στα τοπικά ραδιόφωνα και αυτό θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Καλό θα ήταν επίσης την τελευταία ημέρα,την Τρίτη 06 Οκτωβρίου, να υπάρχουν παραδοσιακά κεράσματα σε όσα καταστήματα μπορούν να διαθέσουν με ασφαλή τρόπο στους πελάτες.
Στην δύσκολη εποχή που διανύουμε, από όλες τις απόψεις, θεωρούμε πολύ σημαντική τη συμβολή όλων μας ώστε να λειτουργήσει αυτή η πρωτοβουλία προς όφελος όλων!
Ευχόμαστε Καλή προετοιμασία, θετική σκέψη και καλές δουλειές!

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Κοζάνη: Ημέρα Συγκέντρωσης Σχολικών Ειδών, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

 

Σας περιμένουμε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 16:00, στον όμορφο και ασφαλή χώρο του Πάρκου των Ηπειρωτών σε μια ημέρα δράσης και χαράς για μικρούς και μεγάλους.
Όσες και όσοι επιθυμείτε και έχετε τη δυνατότητα (χωρίς αυτό να είναι προϋπόθεση) μπορείτε να φέρετε σχολικά είδη (καινούργια και μεταχειρισμένα) για όλα τα παιδιά της πόλης που τα περιμένουν στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς!!!
Ενδεικτικά: σχολικές τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, στυλό, γόμες, ξύστρες, χαρτί Α4, διορθωτικά, μπλοκ ζωγραφικής, ακουαρέλες, τέμπερες- κηρομπογιές, μαρκαδόρους- ξυλομπογιές, πινέλα, κόλλες (υγρές και στικ), πλαστελίνες, ψαλιδάκια, διαφάνειες κ.α

Δράσεις για παιδιά
17:00 Ο Παιχνιδιάρης Μπόμπιρας | Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών
18:00 Λίλα Κύρου | Αφήγηση, κατασκευή χαρακτήρων και δραματοποίηση του διαδραστικού παραμυθιού «Ξεχύθηκαν στους δρόμους τα σκουπίδια για να δηλώσουν πως δεν είναι όλα ίδια»
19:00 Κόκκινη Κουίντα και Χάρης Δησερής | Θέατρο σκιών: «Ο Καραγκιόζης για όλες τις δουλειές»
***Όσο τα παιδιά θα παίζουν και θα δημιουργούν οι μεγάλοι θα μπορούν να επισκέπτονται το μπουφέ της δράσης και να κάνουν παρέα, σε ένα χώρο ανοιχτό που μπορεί να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες αποστάσεις.

Ευχαριστούμε τους ανθρώπους του Συλλόγου Ηπειρωτών Κοζάνης που για μια ακόμη φορά γίνονται συμπαραστάτες στις δράσεις αλληλεγγύης μας.

Σας περιμένουμε για ένα όμορφο και ενεργό απόγευμα Κυριακής!!!
Ελεύθερη Είσοδος
Πληροφορίες για τη δράση: 2461049799, infokoz@arsis.gr, m.me/Arsis.Kozanis.

Λίγα λόγια για το παραμύθι: «Ξεχύθηκαν στους δρόμους τα σκουπίδια για να δηλώσουν πως δεν είναι όλα ίδια», της Λίλα Κύρου
Μια και δυο και τρεις φορές, ήταν κάποτε που λες, κάτι μικρό, πολύ μικρό που είχε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη ιδέα…
Κάπως έτσι αρχίζουν οι ιστορίες, φανταστικές και αληθινές που αλλάζουν τον κόσμο.
Ένα κομμάτι χαρτί, σκισμένο, τσαλακωμένο από παιδί μουντζουρωμένο είχε μια ιδέα φαεινή, που κανείς τους δεν είχε σκεφτεί, ζήτησε από τον βασιλιά τους, Ηγεμών-Ναϋλόν να ανακυκλωθούν! Παράξενα πράγματα συμβαίνουν στο χωριό «Σκουπιδαριό»! Επαναστάτησαν τα ανακυκλώσιμα και αποφάσισαν να ξεχυθούν στους δρόμους της πόλης, για να δηλώσουν την άδικη μεταχείριση τους. Ο τερματισμός αυτής της περίεργης διαδήλωσης ήρθε από τα παιδιά, που είναι έξυπνα και σοφά.
Ο ουσιαστικός πρωταγωνιστής είναι το ίδιο το παιδί. Το παιδί αναγνωρίζει τον εαυτό του ως αληθινό ήρωα που συνεχίζει την ιστορία του παραμυθιού και στην πραγματική ζωή με τη διαδικασία της ανακύκλωσης.
Εκδόσεις TOGETHER
⦁ Αφήγηση – ανάγνωση. Το παραμύθι ζωντανεύει με τους χαρακτήρες σε μορφή επίπεδων κουκλών.
⦁ Εικαστικά. Κατασκευές των χαρακτήρων και συνθήματα με χαρτόνια.
⦁ Δραματοποίηση της ιστορίας με ήρωες/πρωταγωνιστές τα παιδιά.
⦁ Διαδικασία κομποστοποίησης.

Λίγα λόγια για την παράσταση θεάτρου σκιών: «Ο Καραγκιόζης για όλες τις δουλειές», της Κόκκινης Κουίντα και του Χάρη Δησερή
Η παράσταση μας λέγεται «Ο Καραγκιόζης για όλες τις δουλειές».
Ο πρωταγωνιστής μας, ο Καραγκιόζης ψάχνει δουλειά για να ταΐσει την οικογένειά του, σε αυτό τον βοηθάει ο Χατζηαβάτης, ο φίλος του, ο οποίος του προτείνει ως δουλειές τον λούστρο, τον γαλατά, τον παγοπώλη κ.α.
Ο Καραγκιόζης, ως συνήθως, τα θαλασσώνει και καταλήγει και αυτός αλλά και ο φίλος του ο Χατζηαβάτης να «τρώνε» ξύλο.
Η παράσταση γράφηκε από τον Χάρη Δησερή και παίζεται από τον ίδιο και τους βοηθούς του Άρη Βέττα, Γιώργο Μίxo.

kozan.gr

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Ο Δήμος Βοΐου σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή διοργανώνουν Σεμινάριο Τυροκομίας

Ο Δήμος Βοΐου σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή διοργανώνουν Σεμινάριο Τυροκομίας

Ο Δήμος Βοΐου και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή διοργανώνουν σεμινάριo για τις «Βασικές Αρχές Τυροκομίας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Τσοτύλι, Πέμπτη 24 και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 , στο πλαίσιο της δράσης «Αιγοπροβατοτροφία : Αναδεικνύοντας τα Ελληνικά κτηνοτροφικά προϊόντα».
Ειδικότερα το σεμινάριο θα λάβει χώρα στο κτήριο της Δημοτικής Αστυνομίας Τσοτυλίου από τις 11:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ.
Να επισημάνουμε ότι αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι μικρός , και θα τηρηθούν όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της διασποράς του ιού covid-19
Η διεξαγωγή του σεμιναρίου αποτελεί μέρος του προγράμματος «Γεωργία και Νέα Γενιά», μία μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που σκοπό έχει να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στην Ελλάδα και να υποστηρίξει την ανάπτυξη και αναζωογόνηση του αγροδιατροφικού κλάδου.
Το σεμινάριο είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο που λέει "AHmoc ΒΟΪΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θεσσαλονίκης"
Read more » Διαβάστε Περισσότερα

καλημέρα...


 

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ


 

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Εορτάζοντες την 24ην του μηνός Σεπτεμβρίου

 Εορτάζοντες την  24ην του μηνός Σεπτεμβρίου


 

 • Η ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ, η Ισαπόστολος

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΟΠΡΙΣ

 • ΜΝΗΜΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ της Μυρτιδιώτισσας

 • Η ΑΓΙΑ ΠΕΡΣΗ (ή Περσίδα)

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ, ο Αγιορείτης

 

Αναλυτικά

Η ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ, η Ισαπόστολος
Γεννήθηκε από ειδωλολατρική οικογένεια στο Ικόνιο. Μνηστεύθηκε με κάποιο νέο, το Θάμυρη, με τον όποιο έμελλε να συζευχθεί. Εν τω μεταξύ ήλθε στο Ικόνιο ο Απόστολος Παύλος και κήρυττε το λόγο του Θεού στο σπίτι ενός ευσεβή άνδρα, του Ονησιφόρου, μετέπειτα αποστόλου (+ 7 Σεπτεμβρίου). Η συνεχής προσέλευση στο θείο κήρυγμα προσείλκυσε την προσοχή της Θέκλας. Και κάποια νύκτα, μέσα στο ακροαζόμενο πλήθος ήταν και αυτή. Τα λόγια που άκουσε την τράβηξαν τόσο πολύ, ώστε την έκαναν να επανέλθει πολλές φορές να ακούσει τον Απ. Παύλο. Αυτό, όμως, όταν το έμαθαν η μητέρα της και ο μνηστήρας της, προκειμένου να την επαναφέρουν στην ειδωλολατρία συκοφάντησαν τον Απ. Παύλο, με αποτέλεσμα ο ηγεμών Καστίλλιος να τον φυλακίσει και στη συνέχεια να τον διώξει από την πόλη. Αλλά η Θέκλα είχε πάρει την απόφαση να δοθεί ολοκληρωτικά στη διακονία του Ευαγγελίου. Συγγενείς και πρώην φίλοι της την πολέμησαν ανελέητα. Αυτή όμως, είχε στη θύμησή της τα λόγια του διδασκάλου της Απ. Παύλου: "Θύρα μοι άνέωγε μεγάλη και ενεργής, και αντικείμενοι πολλοί"1. Μου ανοίχτηκε, δηλαδή, πόρτα μεγάλη, για καρποφόρα ιεραποστολική δράση. Και γι' αυτό, λόγω του φθόνου που έχει ο σατανάς για κάθε καλό, πολλοί και τώρα παρουσιάζονται ενάντιοι και πολέμιοι. Τελικά η Θέκλα στην πορεία της ιεραποστολικής της δράσης πέρασε πολλά μαρτύρια, από τα όποια, όμως, με θαυματουργικό τρόπο βγήκε άθικτη. Πέθανε 90 χρονών σε κάποιο όρος της Σελεύκειας.
1. Α' προς Κορινθίους, ιστ' 9.


Απολυτίκιο. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Του Παύλου συνέκδημος, ως καθαρά την ψυχήν, και πρώταθλος πέφηνας, εν γυναιξίν ευκλεώς, Χριστόν άγαπήσασα· σύ γαρ της ευσέβειας, πτερωθείσα τω πόθω, ήθλησας υπέρ φύσιν, Ίσαπόστελε Θέκλα διό σε ο Πανοικτίρμων νύμφην ήγάγετο.


Ο ΟΣΙΟΣ ΚΟΠΡΙΣ
Επονομάσθηκε έτσι, διότι η μητέρα του σε καιρό διωγμού και επιδρομής βαρβάρων, ενώ έτρεχε και αυτή να φύγει, την έπιασαν οι πόνοι του τοκετού στο δρόμο και γέννησε τον όσιο πάνω σε κοπριά! Ο όσιος Κόπρις ήταν σύγχρονος του αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου επί βασιλέως Λέοντος του μεγάλου. Διακρινόταν για την ευσέβεια του, την αγνότητά του και τη σωφροσύνη του. Επίσης ήταν τύπος μεγάλης προθυμίας και ταπεινοφροσύνης και ένιωθε μεγάλη ευχαρίστηση όταν πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε μικρούς και μεγάλους. Και όταν κανείς του έλεγε ότι ταπεινοφρονεί, αυτός απαντούσε: "Πράγματι, πώς να μη ταπεινοφρονώ; ο τόπος που γεννήθηκα (δηλ. η κοπριά) δείχνει την αξία μου". Έτσι έζησε και πέθανε, πιστός πάντοτε, ταπεινός υπηρέτης των συνανθρώπων του. Έτσι και ο Θεός τον ανύψωσε. Για την πίστη του, τη διακονία του, την ταπεινοφροσύνη του, δίκαια η 'Εκκλησία τον κατάταξε στο χορό των Αγίων της.


ΜΝΗΜΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ της Μυρτιδιώτισσας
Το γεγονός έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό των Μυρτιδίων στο νησί Κύθηρα, όταν θεράπευσε παράλυτο. Λεπτομέρειες για το γεγονός αυτό, καθώς και για τις παραδόσεις της ευρέσεως της αγίας εικόνας της Παναγίας της Μυρτιδιώτισας, βλέπε στον Συναξαριστή του Ματθαίου Λαγγή, αυτή τη μέρα, τόμος 9ος σελίδα 514, έκδοση 5η 1992.


Απολυτίκιο. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Ως κρήνη ακένωτος, των παρά σοι αγαθών, Είκών σου ή πάνσεπτος, τοις Κυθηρίοις Αγνή, εδόθη κραυγάζουσι · χαίρε ή προστασία, πάντων των δεομένων χαίρε ή σωτηρία, των τιμώντων σε πόθω* χαίρε ή τω παραλύτω, την ίασιν βραβεύουσα.


Η ΑΓΙΑ ΠΕΡΣΗ (ή Περσίδα)
Ή μνήμη της αναφέρεται στον Συναξαριστή Delehaye κατά την 23η και 24η Σεπτεμβρίου και στον Παρισινό Κώδικα 3041 την 24η Σεπτεμβρίου με το δίστιχο: "Μικρόν θαλαττεύουσα Πέρσα, προς χρόνον, μέγαν προς όρμον ουρανού προσωρμήσω".


Ο ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ, ο Αγιορείτης
Έγινε γνωστός πριν ακόμα αγιοποιηθεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία με το βιογραφικό έργο 
"Ό γέροντας Σιλουανός του Άθω", που το συνέγραψε με ωραίο τρόπο ο Ηγούμενος της Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Έσσεξ της Αγγλίας, Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος, που έζησε κοντά στον Άγιο για πολύ καιρό στον Άθω. Σύμφωνα λοιπόν με τον Σωφρόνιο, ο Άγιος Σιλουανός ασκήθηκε στο Άγιον Όρος για 46 ολόκληρα χρόνια και συγκεκριμένα στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα. Γεννήθηκε το 1866 στο χωριό Σόβοκ της επαρχίας Λεμπεντιάσκ της Ρωσίας και το κοσμικό του όνομα ήταν Συμεών Ιβάνοβιτς Αντόνωφ. Στη Ρωσία έκανε το επάγγελμα του ξυλουργού. Στο Άγιο Όρος ήλθε το 1892 και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην άσκηση και την προσευχή. Το 1911 έγινε μεγαλόσχημος και στολίστηκε με πολλές άγιες αρετές και γέμισε όλος από θείο φως. Το 1905 βγήκε για λίγο από το Αγιον Όρος και επισκέφθηκε τα μοναστήρια της πατρίδας του. Απεβίωσε στις 24 Σεπτεμθρίου του 1938 και Η Ορθόδοξη Εκκλησία πρόσφατα τον αγιοποίησε.


Απολυτίκιο. Ήχος δ'. Κανόνα πίστεως.
Χριστόν διδάσκαλον εν οδώ ταπεινώσεως προσευξάμενος έλαβες, μαρτυρούντος του Πνεύματος, εν ση καρδία την λύτρωσιν, δια τούτο ασκήσεως ανεδείχθης συ οδηγός, ως φωτός θείου έμπλεως. Όσιε πάτερ Σιλουανέ, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τάς ψυχάς ημών.
 

Read more » Διαβάστε Περισσότερα