Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου...Παρασκευή 25 Οκτωβρίου.


Σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα,
την 25η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019 μέρα Παρασκευή και ώρα 09:00
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους
παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
  1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» – ανάδειξη αναδόχου
  2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου Βοΐου».
  3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Βοΐου»


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου